Посещение – ИНДИВИДУАЛНО

дете до

години


0 лв

С или без придружител,
децата под 7 г.
не заплащат

входна такса


Ученик

Студент


2 лв 

Индивидуално посещение.
 

Възрастен


 

4 лв

Цената е при
индивидуално посещение
на възрастен

Пенсионери3 лв

 

Цената е при
индивидуално
посещение
на възрастен

Посещение – ПОСЕТИТЕЛИ С ДЕЦА

Дете

над 7 години


1 лв

С или без придружител, 
децата под 7 г. 
не заплащат

входна такса

Възрастен

 (придружител)


4 лв

Важи при

придружител на

дете до 7

години и ученици. 

Семеен билет7 лв

Цената е при
посещение
като придружител

на дете

Беседа15 лв


Индивидуална беседа с екскурзовод от музея. 

Посещение – ГРУПИ

За групи от 
10 и повече учащи
15 лв

С или без придружител, 
децата под 7 г. 
не заплащат

входна такса

За групи от
10 и повече възрастни30 лв

При групови посещения моля свържете се предварително с нас.

Семеен билет

7 лв

Цената е при
семейни посещения.

Беседа

15 лв


Персонална беседа с екскурзовод от музея. 

За въпроси

За допълнителна информация и запитване, свържете се с нас на указаните телефони за контакти: