Без Стара Загора няма българска литература - Кирил Христов

 • За Музей „Литературна Стара Загора“


 • Стара Загора е истински поетичен феномен. Няма такъв град нито в българската, нито в европейската литературна история. За период, по-кратък от век, тук са родени или работили над 80 знакови имена, което определя града ни като „Град на поетите” – с това духовно прозвище Стара Загора е отличена в българския литературен и културен живот още от 1919 г. В продължение на две десетилетия – от 1894 до 1913 г., високото литературно творчество на България е приело в елита си повече от двадесет старозагорци, чиито произведения се вграждат в златния фонд на националната ни класика. В началото на ХХ столетие и особено около Първата световна война, се изявяват автори като Кирил Христов, Георги Илиев, Димитър Подвързачов, Георги Райчев, Николай Лилиев, Иван Хаджихристов, Гео Милев, Иван Мирчев, а в десетилетията между двете световни войни и по-младите им следовници – Ами Бакалов, Магда Петканова, Офелия Касабова, Христо Огнянов, Веселин Ханчев...
  Тези модерни творци – мнозинството от които представители на късния европейски символизъм, импресионизма, психологическия реализъм и авангардния експресионизъм, определят до голяма степен характерното лице на българската национална литература, но втъкават специфичния си дух и в проявленията на самата европейска литература.
  С основателна гордост, на 31 март 1961 година, наследниците на безценното ни литературно богатство откриват музейна експозиция, която грижовно наричат дом – Дом “Литературна Стара Загора”. Само за няколко години са събрани експонати и архиви – оригинали, ръкописи, бележници, снимки и документи, книги, лични вещи и уникални предмети. Към богатата колекция са добавени и много произведения на изкуството – картини, графики, скулптури. “Литературна Стара Загора” се утвърждава като истинско духовно средище!
  За съжаление, през пролетта на 1991 г. музеят остана без дом и уникалният поетичен дух на града търсеше своя блян далече през годините.
  На 25 октомври 2019 г. една лелеяна мечта се сбъдна – Музей „Литературна Стара Загора“ се възроди! Духовните пазители на града ни намериха отново своя ДОМ! Литературната слава на Стара Загора не е помръкнала, паметта е съхранена и в бъдното! Днес, мислейки за Музей „Литературна Стара Загора“, означава да мислим и почитаме направеното от литературните ни предци – строители на националната ни култура!

  Музей „Литературна Стара Загора“ Ви очаква!

 • Сред авторите са имена като


  • Кирил Христов

  • Георги Бакалов

  • Веселин Ханчев

  • Гео Милев

  • Пейо Яворов

  • Димитър Подвързачов

  • Ботьо Савов

  • Георги Илиев

  • Георги Райчев

  • Борис Бакалов

  • Николай Лилиев

  • Богдан Баров

  • Никола Икономов

  • Даскал Петър Иванов

  • и др.

Нови събития


Няма открити събития!