Петър Иванов

1847 - 1927 г.


Петър Иванов Иванов  е роден в Стара Загора през 1847 г. Тук получава първо­началното си образование и като отличен ученик е изпратен в Белград

Иван Вазов

1850 - 1921 г.


Понякога традиционните ни представи за колосалната идейно-творческа и житейска изява на Иван Вазов са причина

Георги Бакалов

1873 - 1939 г.


Георги Иванов Бакалов е роден на 27 ноември 1873 г. в Стара Загора – той е наследник на видния възрожденски Даскал Атанасов род.

Кирил Христов

1875 - 1944 г.


Един гениален старозагорец – могъщ дух, непостижим български и европейски поет, свързал с възторжените си „Химни на зората“

Пейо Яворов

1878 - 1914 г.


Пейо Крачолов Яворов (псевдоним на Пейо Тотев Крачолов) е роден на 1 януари 1878 г. в град Чирпан. Учи в Пловдивската мъжка гимназия  

Георги Илиев

1881 - 1961 г.


Георги Илиев (Георги Илиев Георгиев) е роден на 25 май 1881 г. в с. Тарфа, Чаталджанско. Две години учи в Духовната семинария в Цариград,

Димитър Подвързачов

1881 - 1937 г.


Сюблимните духовни измерения на крупния български поет-символист, преводач, сатирик, драматург, журналист, редактор и

Ботьо Савов

1881 - 1959 г.


Ботьо Савов (Ботьо Савов Стоянов) е роден на 16 декември 1881 г. в Стара Загора. През 1899 г. завършва Педагогическото училище в  Казанлък  

Георги Райчев

1882 - 1947 г.


Георги Михайлов Райчев е роден на 7 декември 1882 г. в с. Землен (Топрак Хисар), Старозагорско. Учи в гимназията в Стара Загора

Борис Бакалов

1883 - 1961 г.


Борис Иванов Бакалов е роден на 21 май 1883 г. в Стара Загора. Той е един от по-малките братя на литературния историк и критик Георги

Николай Лилиев

1885 - 1960 г.


Николай Лилиев е най-светлият и най-чистият лирик в новата българска, а вероятно – и в европейската символистична поезия на XX век!

Богдан Баров

1885 - 1941 г.


Богдан Ацев Баров е роден на 7 ноември 1885 г. в Скопие, където получава третокласно прогимназиално образование. 

Иван Хаджихристов

1892 - 1970 г.


Иван Мирчев Хаджихристов е роден на 1 април 1892 г. в Стара Загора. През 1912 г. завършва гимназия в родния си град.

Гео Милев

1895 - 1925 г.


Гео Милев (Георги Милев Касабов) е роден на 15 януари 1895 г. в Раднево, Старозагорско, където родителите му са учители.

Никола Икономов

1896 - 1959 г.


При Никола Икономов се наблюдава една уникална симбиоза между артистичен свят и литературно преображение, с което той заема изключително място в романтично-психологическата ни драматургия.

Иван Мирчев

1897 - 1982 г.


Иван Мирчев Мирчев е роден на 11 октомври 1897 г. в Стара Загора. Завършва гимназия в родния си град през 1921 г.

Димитър Б. Митов

1898 - 1962 г.


Димитър Борисов Митов е роден на 8 март 1898 г. в Казанлък, където родителите му учителствуват. Баща му, брат на известните художници Антон и Георги Митови, е автор на учебници и ръководства по естествена история и биоло­гия.

Магда Петканова

1900 - 1970 г.


Магда Драгова Петканова е родена на 16 август 1900 г. в  с. Хан Аспарухово, Старозагорско, в пат­риархално семейство. Тя е най-голямото от 14-те деца в семейството.

Веселин Ханчев

1919 - 1966 г.


Веселин Симеонов Ханчев е роден на 4 април 1919 г. в Стара Загора,  в една от най-известните и уважавани в града лекарски фамилии.