Кирил Христов


1875 - 1944 г.

Хей, пролет иде! Дигат се мъглите.
Къде ги вихри влачат, дявол знай.
Дерат се ризите на планините.
Хей, пролет иде в наший роден край!...


И плъпнат харамии... А гората
чернее още: ала кой ти хай!
Напред, предвестници на свободата -
хей, пролет иде в наший роден край!

Из „Хей, пролет иде!“

Кирил Генчев Христов е роден на 23 юни 1875 г. в Стара Загора, в семей-ството на търговец. Останал рано сирак, той е отгледан от своя вуйчо ген. Георги Абаджиев. Учи в родния си град и в други български градове, където е преместван гарнизонът на вуйчо му. През 1895 г. е изпратен със стипендия от Военното министерство в Морското училище в Триест. Научава добре италиански език, запознава се с творчеството на класическите и модерните италиански поети — Данте Алигиери, Джакомо Леопарди, Джозуе Кардучи, Л. Стакети, Габриеле Д’Анунцио. В периода 1897-1898 г. Кирил Христов живее в Неапол и Лайпциг. През 1900 г. е учител в Шумен, а през 1901 г. е преместен в София и командиро¬ван в библиотеката на Висшето училище (дн. Софийски университет). Заедно с Антон Страшимиров ре¬дактират списание „Наш живот“. През Бал¬канската, Междусъюзническата и Първата све¬товна войни той е военен кореспондент и редовен сътрудник на вестник „Военни известия“. През 1922 г. напуска доброволно България и се установява в Лайпциг като ръководител на Семинара по български език и литература при Лайпцигския университет, където функционира и известната Школа по славистика и българистика. По-късно се премества в Прага и организира свободни курсове по български език и литература в Пражкия университет и в Германския университет в чешката столица (1930). В България се завръща през 1938 г. заедно със съпругата си – видната чешка интелектуалка Ноеми Молнарова. През следващите години Кирил Христов се изявява и пред българската общественост като народен поет–своеобразен идеен колос, национален исполин и велик преобразовател, който втори след Вазов побива в темела на народната душа непоклатим стълб на българското модерно съзидание. Умира в София на 7 ноември 1944 г.

1886-1968

 • Песни и въздишки

 • Tрепети

  (Стихотворения)

 • Вечерни сенки

  (Стихотворения)

 • На кръстопът

  (Стихотворения)

 • Избрани стихотворения

  (С предг. от Ив. Вазов)

 • Самодивска китка

 • Стълпотворение (Богоборци)

  (Трагедия в 3 д. в стихове)

 • Приближени хоризонти

  (Стихотворения, прев. от рус., нем., ит. и фр. от К. Христов)

 • Слънчогледи. Самодивска китка. Intermezzo. Царски сонети. Втори сборник стихотворения.

  (1939 г.)

 • Тихи песни и легенди за живота и смъртта. Пръв сборник стихотворения

  (1939 г.)(Стихове)

 • Към Цариград. Песни. Кн. 1.

 • На нож! Нови песни и стихотворения

 • Боян магесникът

  (Истор. трагедия в 5 д. в стихове)

 • Старият воин

  (Пиеса в 3 д.)

 • Бурни години

  1916 г.

 • Избрани статии

 • Победни песни

  1916 г. (1940)

 • Огнен път

  (до 1917 г.)(Военни разкази)

 • Ръченица

  (1933)(Пиеса в 3 д.)

 • Охридска девойка

  (Драма в 3 д.)

 • Три дни с миноносец Дръзки

 • Разкази

  (Драма в 3 д.)

 • Иван Вазов

  (Кратък животопис)

 • Тъмни зори

  (Роман)

 • Празник в пламъци

  (Драматична поема)

 • Антология

  (2 доп. изд. 1944 г.)

 • Мечтатели

  (Роман на една лятна нощ)

 • Чеда на Балкана

  (Епическа поема)

 • Майстор и дявол. Сцени из живота на българите в началото на X столетие.

 • Вълнолом

  (Стихотворения)

 • Кротки и буйни луди

  (Разкази)

 • Гюргя. Либрето

 • Кой проваля българската драма?

 • Простори

 • Игра над бездни

  (Стихотворения)

 • Затрупана София. Спомени

 • Последни пожари

  (Стихотворения)

 • Избрани произведения

  (С предг. от В. Йосифов)

 • Избрани стихотворения

 • Българска реч. Избр. стихове

 • Избрани творби

 • Съчинения. В 5 т.

  (1966 – 1968 г.)(С предг. от Кр. Куюмджиев)

Кирил Христов


1875 - 1944 г.

„По-близо до небесата,
до звездите“
К. Христов

КОСМИЧЕСКА СТРАСТ – ЛЮБОВ ДО ПОЛУДА!

Кирил Христов!

Един гениален старозагорец – могъщ дух, непостижим български и европейски поет, свързал с възторжените си „Химни на зората“ духа на XIX и XX век…

Опиянен от своята вечна младост, пленен фатално от природата и красотата, бликащ от сили – не признаващ прегради, жадуващ пълната Свобода и абсолютната Любов, Кирил Христов до края на дните си не вярва в старостта. Той мрази застоя и презира смъртта, ако тя спира движението на Духа!

 

Кирил Христов – велик отрицател, но и велик съзидател…

„Животът е движение – важен е устремът, напрежението на мускулите, пулсирането на кръвта, полетът на душата и шеметът на неизбродените пространства“ – така бихме могли да обобщим идейно и естетически лириката на този невероятен, неподражаем и невъзможен, неподвластен на времето „езически поет“, когото Съдбата откърми, въпреки всичко, във възрожденските пазви на православна България…

Ако повярваме на френския поет Бодлер, че: „Чувствителността на човека е основата на неговата гениалност“ , то, трябва да признаем, че Кирил Христов я притежава в най-голяма степен. И с пълно право: Кирил Христов сякаш по свой, вътрешно изстрадан, но изконно български път се вгражда във виталния девиз, и, на модерния тогава европейски поетичен законодател Теофил Готие: „Да виждаш, означава да притежаваш“. – Или пък с вроденото си душевно и емоционално предразположение, той, лично за себе си, подсъзнателно, при това творчески, бе преоткрил и Готие…

Ефектът за Кирил Христов, но и за новата българска литература, във всички случаи, е неотразим!

Не само драстично новаторство, но и главоломно, „апокалиптично“, дори, преобръщане на естетическите, на идейните и съдържателните стереотипи в художественото мислене, в светоусещането на българина като европеец, ни завещава лириката на неотразимия духовен завоевател Кирил Христов.

Кирил Христов разгроми с езическа суровост патриархалните ни представи в литературата, в естетиката!

Вечната борба, антиномията между израз и форма, между първичния импулс и усета за материализирането му в съвършена фраза – овладяната стихия на духа, пресътворяваща словото в самостоятелен организъм, в автономна смислова структура, поемаща свой независим живот, и в този смисъл – откриването на човека, на жената като плът, като еротика и радост в хармонията на висшето съзидание, – това са само част от аспектите в модерното съзнание на твореца, на индивидуалиста–епикуреец Кирил Христов…

А, преродена като Феникс от пепелищата на опожарения и озлочестен от друговерците бащин дом, гордата космополитна душа на сюблимния старозагорски поет се възвисява с повеля свиша все по-нагоре, стреми се съдбовно да бъде „по-близо до небесата, до звездите“. И, прегърнал спасително пробудената надежда в зримото естество, влюбен до екстаз в чувствената сила и сладостта на живота, Кирил Христов спонтанно и очистително извика: „Жени и вино, вино и жени!“ – нов за Европа анакреонтичен, вахкически български зов, освобождаващ директно човешката личност, узаконен и властвуващ с български печат над епохите…

Кирил Христов – стенание и драма на духа, вяра в човешкото у Човека, космическа страст и Любов до полуда…

1886-1968

 • Песни и въздишки

 • Tрепети

  (Стихотворения)

 • Вечерни сенки

  (Стихотворения)

 • На кръстопът

  (Стихотворения)

 • Избрани стихотворения

  (С предг. от Ив. Вазов)

 • Самодивска китка

 • Стълпотворение (Богоборци)

  (Трагедия в 3 д. в стихове)

 • Приближени хоризонти

  (Стихотворения, прев. от рус., нем., ит. и фр. от К. Христов)

 • Слънчогледи. Самодивска китка. Intermezzo. Царски сонети. Втори сборник стихотворения.

  (1939 г.)

 • Тихи песни и легенди за живота и смъртта. Пръв сборник стихотворения

  (1939 г.)(Стихове)

 • Към Цариград. Песни. Кн. 1.

 • На нож! Нови песни и стихотворения

 • Боян магесникът

  (Истор. трагедия в 5 д. в стихове)

 • Старият воин

  (Пиеса в 3 д.)

 • Бурни години

  1916 г.

 • Избрани статии

 • Победни песни

  1916 г. (1940)

 • Огнен път

  (до 1917 г.)(Военни разкази)

 • Ръченица

  (1933)(Пиеса в 3 д.)

 • Охридска девойка

  (Драма в 3 д.)

 • Три дни с миноносец Дръзки

 • Разкази

  (Драма в 3 д.)

 • Иван Вазов

  (Кратък животопис)

 • Тъмни зори

  (Роман)

 • Празник в пламъци

  (Драматична поема)

 • Антология

  (2 доп. изд. 1944 г.)

 • Мечтатели

  (Роман на една лятна нощ)

 • Чеда на Балкана

  (Епическа поема)

 • Майстор и дявол. Сцени из живота на българите в началото на X столетие.

 • Вълнолом

  (Стихотворения)

 • Кротки и буйни луди

  (Разкази)

 • Гюргя. Либрето

 • Кой проваля българската драма?

 • Простори

 • Игра над бездни

  (Стихотворения)

 • Затрупана София. Спомени

 • Последни пожари

  (Стихотворения)

 • Избрани произведения

  (С предг. от В. Йосифов)

 • Избрани стихотворения

 • Българска реч. Избр. стихове

 • Избрани творби

 • Съчинения. В 5 т.

  (1966 – 1968 г.)(С предг. от Кр. Куюмджиев)