Николай Лилиев


1885 - 1960 г.

Съмна в сънните градини...


Съмна в сънните градини,
всяка капчица роса
отразява ведросини,
ведросини небеса.


Сребърни лъчи долавят
на живота песента
и смирено благославят,
благославят вечността.


Събуди се, дух замрежен
среди рой самолъжи,
за блена си – чист и нежен,
чист и нежен разкажи.

Николай Лилиев (псевдoним на Николай Михайлов Попиванов) е роден на 26 май 1885 г. в Стара Загора. От малък остава кръгъл сирак и е отгледан от сестра си Божанка. Първоначалното си образование получава в родния град, а през 1903 г. завършва с отличие Свищовската търговска гимназия и, връщайки се, започва работа като чиновник в Старозагорската Земеделска банка. Следва литература в Лозана (1905-1906), в периода 1907-1908 г. е чиновник в Долна баня, а по-късно и учител в търговския отдел на Първа Софийска мъжка гимназия (1908-1909). През 1909 г. получава държавна стипендия след конкурс от Министерството на търговията и зами¬нава да следва „Финанси и търговия“ в Париж (1909-1912). Идвайки си в България, учителствува в Пловдивската търговска гимназия (1912-1913) и в Търговската гимназия в Свищов (1913-1915). През Първата световна война Николай Лилиев е редник в 56-ти полк и кореспондент на Втора Тракийска дивизия. След войната работи в Дирекцията за стопански грижи и обществена предвид¬ливост, в издатеството на Александър Паскалев, в Дирекцията на печата при Външното министерство, както и в различни софийски редакции. През 1921 г. заминава заедно с д-р Никола Михов за Виена и Мюнхен, където двамата събират сведения за българския стопански живот из чуждите литературни издания и съставят богата и твърде ценна библиография, валидна и днес. Близо три десетилетия, след 1924 г., Николай Лилиев е драматург на Народния театър в София, онаследявайки на този национално значим творчески пост Пенчо Славейков и Пейо Яворов. В периода 1932-1934 г. е преподавател по френски език във Висшето търговско училище във Варна. От тези десетилетия датират едни от най-хубавите му стихове. През 30-те и 40-те години, заедно със Сирак Скитник, участва в редактирането на емблематичното списание „Златорог“, ръководено от големия ерудит Владимир Василев. През 1945 г. Лилиев е удостоен със званието „академик“ и е несменяем участник в редколегията на „Известия на Института за литература“ при БАН. Член е на Съюза на българските писатели. Първите си стихове печата през 1905 г. във вестник “Българан“. Сътрудничи на “Ново общество“ (1906), „Демократически преглед“, „Оса“, „Смях“, „Съвременник“, „Гребец“, „Начало“, „Златно руно“, „Хризантеми“, „Наш живот“, „Борба“, „Звено“ (1914), „Везни“, „Златорог“ и множество други централни литературни издания. До 1908 г. се подписва с бащиното си име Николай Михайлов, след което с псевдонима Лилиев, избран му от Георги Бакалов в сп. „Съвременник“. Емблематични негови лирически книги са „Птици в нощта“ (1918, 1920), „Лунни петна“ (1922) и сборникът стихотворения, съставен през престоя му в Стара Загора (1930-1931). Николай Лилиев е най-яркият и значим представител на късния европейски символизъм в българската литература, изключителен лирик и неподражаем с духовната си чистота „пленник на истината и красотата“. Умира в София на 6 октомври 1960 г.

1918 – 1974

 • Птици в нощта

  (1920 г.)

 • Лунни петна

 • Стихотворения

 • Избрани стихотворения

  (Избрани стихотворения с предговор от Г. Константинов)

 • Събрани съчинения в три тома

 • Стихотворения

  (Подбор и предговор от Г. Константинов)

 • Стихотворения

Николай Лилиев


1885 - 1960 г.

ПЛЕННИК НА ИСТИНАТА И КРАСОТАТА

/Тайният глад на душата/

Николай Лилиев е най-светлият и най-чистият лирик в новата българска, а вероятно – и в европейската символистична поезия на XX век! Всъщност, Лилиевата поезия, уподобима на серафичен небесен стон, затваря бавно и смирено – с предопределението на древна тракийска поличба, една от последните и най-съкровени страници на късния символизъм в европейското духовно преосъществяване – в мисленето, в глобалното мистическо изживавяне на модерните творци, които ражда радикално преобразувалата се вече Европа…

„Пленник на Истината и Красотата“ е материалната веществено-документална реализация на един мой личен, подчертано субективен, дългогодишен рейд в света на Лилиев, където, осъзнал привилегированата си кауза, аз неотклонно – с изследователски опити, анкети и творчески интерпретации – съм се стремил, но и трепетно приближавал към духа на големия старозагорски, на непостижимия български поет…

Благодаря за този свиш дар, който дълбоко вярвам, че ми е разрешен от самия Лилиев!

Самият аз – подвластен на фактите, но и вдъхновен от истината за моралната красота на Лилиевата личност, постепенно достигнах до изконната за същността на поета формула: Лилиев е бил винаги абсолютно убеден в това, което пише, той никога не е изговарял думи, в които не вярва! И това е, може би, най-важният аспект в неговия благороден индивидуализъм…В един от разговорите ми за Лилиев, навремето – през 80-те години на изминалия XX век, проф. Боню Ангелов буквално възкликна: „Николай Лилиев бе най-човечният човек, когото познавах!“…И сякаш, за да потвърди анахронично тази оценка за себе си, поетът някога пророчески бе написал:

Аз виждам брат у всеки непознат,

и сред тълпата, що гърми край мене,

мечтите неродени се възеха.

/из „Градът“/

Но макар и вътрешно свръхдраматична и социално неспокойна, лириката на Лилиев е винаги символистично извисена, устремена е фатално и, разбира се, спасително към отвъдните селения на Духа. Окъпана в слънце, песента му получава интимните духовни измерения на молитвения призив:

Боже, в тоя цветен кът

мойта вяра окрили.

 

Ето как още през 1920 година в една от „песните“ му благодатната интуиция е докоснала с озарение Николай Лилиев и той преминава отвъд видимата удивителна хармония на „сърдечния свиден кът“, тъй като предусеща другата, Божията несътворена светлина, усеща как от плещите на душата се снемат и решават „свръхземните въпроси“, които и според Яворов „никой век не разреши“…И смутеният, но и екстатичен Лилиев възклик иска да задържи мига на прозрението като Гьотевия Фауст, но и трансцедентно вопие към скритото присъствие на Бога, „за да окрили духом него, маловереца, с явната исихастка вяра в Себе Си“. Защото, както пише проф. Димитър Кенанов в труда си за „Симеон Метафраст и православната славянска агиография“ /Изд. „ПИК“, Велико Търново, 1997/: „Да бъдеш духом крилат е върховен дар Божи за светиите, а цялото сътворено мироздание е разтворена книга, която мълви за Божието всеприсъствие в „непристъпната Светлина, в която обитава Бог…“. /Из 1 Послание на Св. апостол Павел до Тимотей, 6:16/ Но нима това лирическо състояние у поета Лилиев, не е класическият атестат за духовното смирение у човека Лилиев – онова субективно промислено, тихо християнско смирение и благородно себеотричане, което по същество е постигане на висше житейско, морално и личностно извисяване!

В тази гносеологическа перспектива – относно универсалния дух на Лилиев, бихме запитали: Какво, все пак, остава недоизказано, непреживяно, непостигнато в Лилиевата естетика, в мисловните и сърдечни Лилиеви пориви? Според мен, остава: недописаното, неоскверненото, неизплаканото – остава „тайният глад на душата“ у Лилиев, чиито оцелели стонове /заключени и под абстрактните похлупаци на моите изследователски спомени/ ще изяснят защо съм назовал есеистичното си слово за Лилиев „Пленник на Истината и Красотата“…

1918 – 1974

 • Птици в нощта

  (1920 г.)

 • Лунни петна

 • Стихотворения

 • Избрани стихотворения

  (Избрани стихотворения с предговор от Г. Константинов)

 • Събрани съчинения в три тома

 • Стихотворения

  (Подбор и предговор от Г. Константинов)

 • Стихотворения