Магда Петканова


1900 - 1970 г.

Магда Драгова Петканова е родена на 16 август 1900 г. в  с. Хан Аспарухово, Старозагорско, в пат­риархално семейство. Тя е най-голямото от 14-те деца в семейството. През 1918 г. завър­шва гимназия в София  и в периода 1918 – 1921 следва мате­матика в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Работи като статистик и проверител в Министерството на железниците (1927-1929), корек­тор в Държавната печатница (1929-1932). От сту­дентските си години дружи с македонски револю­ционери и активно подпомага дейността на  Вътрешната македон­ска революционна организация. През 1920 г. се омъжва за писателя Мирослав Минев и се подпис­ва с неговата фамилия – Магда Минева. За кратко време семейството пребивава във Виена, където тя специализира театрално изкуство, но поради здравословни проблеми се връща в България.  За пръв път печата свои стихове през 1923 г. в столичния вестник „Неделно утро“. Редовно сътрудничи на „Вестник на жената“, „Демократически преглед“, „Изкуство и критика“, сп. „Хиперион“ и др. От 1932 г. взема името на втория си съпруг, писателя Константин Петканов, с когото се нарежда между видните творци от 30-те години. В ранния период на творчеството си, Магда Петканова публикува стихове, вдъхновени от драматичното македонско революционно движение, както и творби с изявени социални мотиви,  където на преден план е изведена съдбата на жената. Нейните гурбетчийски песни – „Ако зажалиш някой ден“, „Свещ ще ти запаля“, „Снощи те видели нашенци край село“ и др. – влизат  директно в националното ни песенно творчество и се възприемат като фолклорни творби. В поезията ѝ се осъществяват духовните и естетическите търсения на българската интелектуалка-феминистка, приела за своя съдба  преоткриването на свещеното женско начало. Ето защо в най-значимата ѝ стихосбирка от това време – „Кавалите свирят“, проблемите за саможертвата и майчинството звучат с непреодолима нравствена сила и дълбок хуманизъм. В зрелия период от творчеството си – след 1945 г., когато драмата ѝ „Царица Теодора“ е поставена в Народния театър в София, Магда Петканова се посвещава изцяло на драматургията. Своите пиеси тя вече пише в стихове! Особено градивна за драматургичното ѝ творчество е нейната съвместна работа с Николай Осипович Масалитинов – художественият ръководител на Народния театър, духовният сподвижник на Лилиев… Затова някои от пиесите на Магда Петканова като „Царица Теодора“  и „Самуил“ са покъртителни хроники със сюжет от българското Средновековие, но отправени и към съвременната социална действителност. Определен принос в българската кинематография бележат и нейните сценарии за игрални филми – „Шибил“ (1968) по разказа на Йордан Йовков, на либрето за операта „Ивайло“ по пиеса на Иван Вазов, на либретата на оперите „Сватбата на Фигаро“ от Моцарт (1943) и „Русалка“ от Антонин  Дворжак (1951). Магда Петканова е виден славяновед, уважаван преводач от полски, чешки и сърбохърватски езици – човек със завидна езикова подготовка. В целенасочения си и вдъхновен творчески труд тя успява да превъплъти душата на народа в литературни образи, доказвайки, че историята е ключ към общественото битие.  Член е на Съюза на българските писатели (1931) и на Клуба на жените-писателки (1930 – 1947).  След 1945 г. Магда Петканова се включва дейно в организационния живот на СБП – в ръководството е на секцията „Дра­матурзи“ и в редколегията на сп. „Театър“. Умира в София на 16 май 1970 г.

1927-1970

 • Македонски песни

  (Стихотворения с подпис: Магда Минева)

 • Изгубен камък

  (Стихотворения)

 • Кавали свирят

  (Стихотворения)

 • Царица Теодора

  (Драма)

 • Буна за земя

  (Драма в стихове)

 • Стихотворения

 • Бунт и хляб и народна правда

  (Стихосбирка)

 • Една от нас

  (1970) (Пиеса)

 • Самуил

  (Драма)

 • Райна княгиня

  (Биогр. очерк)

 • Командировка

  (Комедия)

 • Апостолът на свободата

  (Пиеса в 3 д. в стихове)

 • Една от нас

  (Стихотворения и пиеси)

Магда Петканова


1900 - 1970 г.

Магда Драгова Петканова е родена на 16 август 1900 г. в  с. Хан Аспарухово, Старозагорско, в пат­риархално семейство. Тя е най-голямото   от 14-те деца в семейството. През 1918 г. завър­шва гимназия в София  и в периода 1918-1921 следва мате­матика в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Работи като статистик и проверител в Министерството на железниците (1927-1929), корек­тор в Държавната печатница (1929-1932). От сту­дентските си години дружи с македонски револю­ционери и активно подпомага дейността на  Вътрешната македон­ска революционна организация. През 1920 г. се омъжва за писателя Мирослав Минев и се подпис­ва с неговата фамилия – Магда Минева. За кратко време семейството пребивава  във Виена, където тя специализира театрално изкуство, но поради здравословни проблеми се връща в България.  За пръв път печата свои стихове през 1923 г. в столичния вестник „Неделно утро”. Редовно сътрудничи на „Вестник на жената”, „Демократически преглед”, „Изкуство и критика”, сп. „Хиперион” и др. От 1932 г. взема името на втория си съпруг, писателя Константин Петканов, с когото се нарежда между видните творци от 30-те години. В ранния период на творчеството си,  Магда Петканова публикува стихове, вдъхновени от драматичното македонско революционно движение, както и творби с изявени социални мотиви,  където на преден план е изведена съдбата на жената. Нейните гурбетчийски песни – „Ако зажалиш някой ден“, „Свещ ще ти запаля“, „Снощи те видели нашенци край село“ и др. – влизат  директно в националното ни песенно творчество и се възприемат като фолклорни творби. В поезията й се осъществяват духовните и естетическите търсения на българската интелектуалка-феминистка, приела за своя съдба  преоткриването на свещеното женско начало. Ето защо в най-значимата й стихосбирка от това време – „Кавалите свирят“, проблемите за саможертвата и майчинството звучат с непреодолима нравствена сила и дълбок  хуманизъм. В зрелия период от творчеството си – след 1945 г., когато драмата й „Царица Теодора“ е поставена в Народния театър в София, Магда Петканова се посвещава изцяло на драматургията. Своите пиеси тя вече пише в стихове! Особено градивна за драматургичното й творчество е нейната съвместна работа с Николай Осипович Масалитинов – художественият ръководител на Народния театър, духовният сподвижник на Лилиев… Затова някои от пиесите на Магда Петканова като „Царица Теодора“  и „Самуил“ са покъртителни хроники със сюжет от българското Средновековие, но отправени и към съвременната социална действителност. Определен принос в българската кинематография бележат и нейните сценарии за игрални филми – „Шибил“ (1968) по разказа на Йордан Йовков, на либрето за операта „Ивайло“ по пиеса на Иван Вазов, на либретата на оперите „Сватбата на Фигаро“ от Моцарт (1943) и „Русалка“ от Антонин  Дворжак (1951). Магда Петканова е виден славяновед, уважаван преводач от полски, чешки и сърбохърватски езици – човек със завидна езикова подготовка. В целенасочения си и вдъхновен творчески труд тя успява да превъплъти душата на народа в литературни образи, доказвайки, че историята е ключ към общественото битие.  Член е на Съюза на българските писатели (1931) и на Клуба на жените-писателки (1930-1947).  След 1945 г. Магда Петканова се включва дейно в организационния живот на СБП — в ръководството е на секцията „Дра­матурзи“ и в редколегията на сп. „Театър“. Умира в София на 16 май 1970 г.

Гео Милев (Георги Милев Касабов) е роден на 15 януари 1895 г. в Раднево, Старозагорско, където родителите му са учители. Баща му Мильо Касабов е един от духовните водачи на Стара Загора, носител на възрожденските пориви и идеите на новото модерно време. Гео Милев учи в Старозагорската мъжка гимназия (1907—1911), и още там редактира ръкописни вестници, съставя литературни сборници, рисува карикатури и шаржове, пише хумористични, патриотични и лирически сти¬хове. Именно в гимназията той за първи път се подписва като Гео Милев! Гео следва романска филология в Софиския университет „Св. Кл. Охридски“ (1911-1912 ) и продължава академичното си образование в Лайпциг (1912-1914), където работи върху дисертация за известния немски поет Рихард Демел. В Лайпциг слуша лекции и по философия, а и по театрално изкуство… През декември 1913 г. излиза първата му пу¬бликация „Литературно-художествени писма от Германия“ в сп. „Листопад“. По това време Гео Милев е горещ привърженик на налагащия се експресионизъм в европейското изкуство, приобщавайки литературно-естетическите си възгледи към модерната немска поезия. През юли 1914 г. той заминава за Лондон, за да се запознае и с английската литература. Там се среща с бел-гийския поет и хуманист Емил Верхарн, емигрант в Англия. Срещата на двамата необикновени интелектуалци, дава началото на изключително плодотворно и духовно извисено сътрудничество, продължило цяло десетилетие. Връщайки се в Лайпциг, Гео започва отпечатването на поредицата „ Литературни хвърчащи листове“ с преведени от него стихове на Стефан Маларме, Рихард Демел, Пол Верлен, Емил Верхарн и Фридрих Ницше – негови поетични кумири от това време. Всеки от „листовете“ е посветен на някого от младите български поети-символисти — Николай Лилиев, Димчо Дебелянов, Теодор Траянов, Людмил Стоянов, Николай Райнов. Събитията в Европа по време на Първата световна война засягат пряко и Гео Милев – през март 1916 г. той е мобилизиран в Школата за запасни офицери в Княжево и като старши подофицер е изпратен в 34-и Троянски полк, който е на позиция при в Македония при град Дойран. Заради многостранната си езикова подготовка, Гео Милев е назна¬чен за командир на военно- разузнавателния апарат в Дойран. Но на 29 април 1917 г. той е тежко ранен при атака на английската артилерия, губи част от своя череп и дясното си око. През пролетта на 1918 г. заминава в Берлин, където претърпява множество операции. Едногодишният му престой в немската столица, средище на европейския модернизъм, е изключително плодотворен за него. Въпреки страданието си, намира време за посещение на библиотеки, музеи, изложби и театрални спектакли. Запознава се с най- новите явления в немската литература, свързва се с авангардни немски писатели и художници, превежда и печата експресионистични творби в списанията „Der Sturm“ и „Die Aktion“, а съумява да създаде и някои от откъсите на своите знаменити „Грозни прози“. Като естествено продължение на това общуване се явява и създаденото от него в София списание „Везни“ (1919-1921), олицетворяващо модерния му сюблимен дух, повлиян от Западната естетика. Драматичните обществени събитие в следвоенна България преориентират отчасти възгледите на поета, приобщавайки го към народа. Това ражда и новото му списание „Пламък“, чиито първи брой излиза на неговия рожден ден – 15 януари 1924 г. Духовно-естетическо мото на изданието е непоклатимата Геова позиция: „Там, дето е Народът: при Народа, сред Народа“. В „Пламък“ Гео Милев обнародва своя нов експресионистичен модел, пресътворен през трагичната българска действителност. Плод на това са завършените „Грозни прози“, епичната поема „Септември“ , „Ден на гнева“ и началото на поемата „Ад“. Заради предизвикателната си гражданска позиция и вулканичния патос в поемата „Сеп¬тември“, поетът е даден под съд. На 14 май 1925 г. е осъден по Закона за защита на държавата „на една година тъмничен затвор, глоба от 20 000 лв. и ли¬шаване от граждански и политически права за две години“. Но, още на следващия ден, 15 май, е арестуван от полицията… и изчезва безследно. А в началото на 1954 г. в Илиенските гробища край София са открити тленните останки на поета – разпознат по порцелановото му око. Гео Милев е едно феноменално явление в българската култура на XX век. Универсалният му дух е като пламенно дихание в европейския експресионизъм, уникален и непостижим в духовния Парнас на България.

1927-1970

 • Македонски песни

  (Стихотворения с подпис: Магда Минева)

 • Изгубен камък

  (Стихотворения)

 • Кавали свирят

  (Стихотворения)

 • Царица Теодора

  (Драма)

 • Буна за земя

  (Драма в стихове)

 • Стихотворения

 • Бунт и хляб и народна правда

  (Стихосбирка)

 • Една от нас

  (1970) (Пиеса)

 • Самуил

  (Драма)

 • Райна княгиня

  (Биогр. очерк)

 • Командировка

  (Комедия)

 • Апостолът на свободата

  (Пиеса в 3 д. в стихове)

 • Една от нас

  (Стихотворения и пиеси)

Снимки

Видео материали

Магда Петканова


1900 - 1970 г.

Магда Драгова Петканова е родена на 16 август 1900 г. в  с. Хан Аспарухово, Старозагорско, в пат­риархално семейство. Тя е най-голямото   от 14-те деца в семейството. През 1918 г. завър­шва гимназия в София  и в периода 1918-1921 следва мате­матика в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Работи като статистик и проверител в Министерството на железниците (1927-1929), корек­тор в Държавната печатница (1929-1932). От сту­дентските си години дружи с македонски револю­ционери и активно подпомага дейността на  Вътрешната македон­ска революционна организация. През 1920 г. се омъжва за писателя Мирослав Минев и се подпис­ва с неговата фамилия – Магда Минева. За кратко време семейството пребивава  във Виена, където тя специализира театрално изкуство, но поради здравословни проблеми се връща в България.  За пръв път печата свои стихове през 1923 г. в столичния вестник „Неделно утро”. Редовно сътрудничи на „Вестник на жената”, „Демократически преглед”, „Изкуство и критика”, сп. „Хиперион” и др. От 1932 г. взема името на втория си съпруг, писателя Константин Петканов, с когото се нарежда между видните творци от 30-те години. В ранния период на творчеството си,  Магда Петканова публикува стихове, вдъхновени от драматичното македонско революционно движение, както и творби с изявени социални мотиви,  където на преден план е изведена съдбата на жената. Нейните гурбетчийски песни – „Ако зажалиш някой ден“, „Свещ ще ти запаля“, „Снощи те видели нашенци край село“ и др. – влизат  директно в националното ни песенно творчество и се възприемат като фолклорни творби. В поезията й се осъществяват духовните и естетическите търсения на българската интелектуалка-феминистка, приела за своя съдба  преоткриването на свещеното женско начало. Ето защо в най-значимата й стихосбирка от това време – „Кавалите свирят“, проблемите за саможертвата и майчинството звучат с непреодолима нравствена сила и дълбок  хуманизъм. В зрелия период от творчеството си – след 1945 г., когато драмата й „Царица Теодора“ е поставена в Народния театър в София, Магда Петканова се посвещава изцяло на драматургията. Своите пиеси тя вече пише в стихове! Особено градивна за драматургичното й творчество е нейната съвместна работа с Николай Осипович Масалитинов – художественият ръководител на Народния театър, духовният сподвижник на Лилиев… Затова някои от пиесите на Магда Петканова като „Царица Теодора“  и „Самуил“ са покъртителни хроники със сюжет от българското Средновековие, но отправени и към съвременната социална действителност. Определен принос в българската кинематография бележат и нейните сценарии за игрални филми – „Шибил“ (1968) по разказа на Йордан Йовков, на либрето за операта „Ивайло“ по пиеса на Иван Вазов, на либретата на оперите „Сватбата на Фигаро“ от Моцарт (1943) и „Русалка“ от Антонин  Дворжак (1951). Магда Петканова е виден славяновед, уважаван преводач от полски, чешки и сърбохърватски езици – човек със завидна езикова подготовка. В целенасочения си и вдъхновен творчески труд тя успява да превъплъти душата на народа в литературни образи, доказвайки, че историята е ключ към общественото битие.  Член е на Съюза на българските писатели (1931) и на Клуба на жените-писателки (1930-1947).  След 1945 г. Магда Петканова се включва дейно в организационния живот на СБП — в ръководството е на секцията „Дра­матурзи“ и в редколегията на сп. „Театър“. Умира в София на 16 май 1970 г.

1927-1970

 • Македонски песни

  (Стихотворения с подпис: Магда Минева)

 • Изгубен камък

  (Стихотворения)

 • Кавали свирят

  (Стихотворения)

 • Царица Теодора

  (Драма)

 • Буна за земя

  (Драма в стихове)

 • Стихотворения

 • Бунт и хляб и народна правда

  (Стихосбирка)

 • Една от нас

  (1970) (Пиеса)

 • Самуил

  (Драма)

 • Райна княгиня

  (Биогр. очерк)

 • Командировка

  (Комедия)

 • Апостолът на свободата

  (Пиеса в 3 д. в стихове)

 • Една от нас

  (Стихотворения и пиеси)

Магда Петканова


1900 - 1970 г.

Магда Драгова Петканова е родена на 16 август 1900 г. в  с. Хан Аспарухово, Старозагорско, в пат­риархално семейство. Тя е най-голямото   от 14-те деца в семейството. През 1918 г. завър­шва гимназия в София  и в периода 1918-1921 следва мате­матика в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Работи като статистик и проверител в Министерството на железниците (1927-1929), корек­тор в Държавната печатница (1929-1932). От сту­дентските си години дружи с македонски револю­ционери и активно подпомага дейността на  Вътрешната македон­ска революционна организация. През 1920 г. се омъжва за писателя Мирослав Минев и се подпис­ва с неговата фамилия – Магда Минева. За кратко време семейството пребивава  във Виена, където тя специализира театрално изкуство, но поради здравословни проблеми се връща в България.  За пръв път печата свои стихове през 1923 г. в столичния вестник „Неделно утро”. Редовно сътрудничи на „Вестник на жената”, „Демократически преглед”, „Изкуство и критика”, сп. „Хиперион” и др. От 1932 г. взема името на втория си съпруг, писателя Константин Петканов, с когото се нарежда между видните творци от 30-те години. В ранния период на творчеството си,  Магда Петканова публикува стихове, вдъхновени от драматичното македонско революционно движение, както и творби с изявени социални мотиви,  където на преден план е изведена съдбата на жената. Нейните гурбетчийски песни – „Ако зажалиш някой ден“, „Свещ ще ти запаля“, „Снощи те видели нашенци край село“ и др. – влизат  директно в националното ни песенно творчество и се възприемат като фолклорни творби. В поезията й се осъществяват духовните и естетическите търсения на българската интелектуалка-феминистка, приела за своя съдба  преоткриването на свещеното женско начало. Ето защо в най-значимата й стихосбирка от това време – „Кавалите свирят“, проблемите за саможертвата и майчинството звучат с непреодолима нравствена сила и дълбок  хуманизъм. В зрелия период от творчеството си – след 1945 г., когато драмата й „Царица Теодора“ е поставена в Народния театър в София, Магда Петканова се посвещава изцяло на драматургията. Своите пиеси тя вече пише в стихове! Особено градивна за драматургичното й творчество е нейната съвместна работа с Николай Осипович Масалитинов – художественият ръководител на Народния театър, духовният сподвижник на Лилиев… Затова някои от пиесите на Магда Петканова като „Царица Теодора“  и „Самуил“ са покъртителни хроники със сюжет от българското Средновековие, но отправени и към съвременната социална действителност. Определен принос в българската кинематография бележат и нейните сценарии за игрални филми – „Шибил“ (1968) по разказа на Йордан Йовков, на либрето за операта „Ивайло“ по пиеса на Иван Вазов, на либретата на оперите „Сватбата на Фигаро“ от Моцарт (1943) и „Русалка“ от Антонин  Дворжак (1951). Магда Петканова е виден славяновед, уважаван преводач от полски, чешки и сърбохърватски езици – човек със завидна езикова подготовка. В целенасочения си и вдъхновен творчески труд тя успява да превъплъти душата на народа в литературни образи, доказвайки, че историята е ключ към общественото битие.  Член е на Съюза на българските писатели (1931) и на Клуба на жените-писателки (1930-1947).  След 1945 г. Магда Петканова се включва дейно в организационния живот на СБП — в ръководството е на секцията „Дра­матурзи“ и в редколегията на сп. „Театър“. Умира в София на 16 май 1970 г.

Биографията на автора

1958-1976

 

 • Сърце под ямурлука

  (Стихосбирка)

 • Селски песни

  (Стихосбирка)

 • Сто работни вола

  (Стихосбирка)

 • СТУДЕНА ЗЕМЯ

  (Пиеса в 5 д)

 • ЕСЕННА ТИШИНА

  (Стихове)

 • Сърце под ямурлука

  (Стихосбирка)

 • Селски песни

  (Стихосбирка)

 • Сто работни вола

  (Стихосбирка)

 • СТУДЕНА ЗЕМЯ

  (Пиеса в 5 д)

 • ЕСЕННА ТИШИНА

  (Стихове)