Кирил Христов


1875 - 1944 г.

Хей, пролет иде! Дигат се мъглите.
Къде ги вихри влачат, дявол знай.
Дерат се ризите на планините.
Хей, пролет иде в наший роден край!...


И плъпнат харамии... А гората
чернее още: ала кой ти хай!
Напред, предвестници на свободата -
хей, пролет иде в наший роден край!

Из „Хей, пролет иде!“

Кирил Генчев Христов е роден на 23 юни 1875 г. в Стара Загора, в семейството на търговец. Останал рано сирак, той е отгледан от своя вуйчо ген. Георги Абаджиев. Учи в родния си град и в други български градове, където е преместван гарнизонът на вуйчо му. През 1895 г. е изпратен със стипендия от Военното министерство в Морското училище в Триест. Научава добре италиански език, запознава се с творчеството на класическите и модерните италиански поети — Данте Алигиери, Джакомо Леопарди, Джозуе Кардучи, Л. Стакети, Габриеле Д’Анунцио. В периода 1897-1898 г. Кирил Христов живее в Неапол и Лайпциг. През 1900 г. е учител в Шумен, а през 1901 г. е преместен в София и командирован в библиотеката на Висшето училище (дн. Софийски университет). Заедно с Антон Страшимиров редактират списание „Наш живот“. През Балканската, Междусъюзническата и Първата световна войни той е военен кореспондент и редовен сътрудник на вестник „Военни известия“. През 1922 г. напуска доброволно България и се установява в Лайпциг като ръководител на Семинара по български език и литература при Лайпцигския университет, където функционира и известната Школа по славистика и българистика. По-късно се премества в Прага и организира свободни курсове по български език и литература в Пражкия университет и в Германския университет в чешката столица (1930). В България се завръща през 1938 г. заедно със съпругата си – видната чешка интелектуалка Ноеми Молнарова. През следващите години Кирил Христов се изявява и пред българската общественост като народен поет–своеобразен идеен колос, национален исполин и велик преобразовател, който втори след Вазов побива в темела на народната душа непоклатим стълб на българското модерно съзидание. Умира в София на 7 ноември 1944 г.

1886-1968

 • Песни и въздишки

 • Tрепети

  (Стихотворения)

 • Вечерни сенки

  (Стихотворения)

 • На кръстопът

  (Стихотворения)

 • Избрани стихотворения

  (С предг. от Ив. Вазов)

 • Самодивска китка

 • Стълпотворение (Богоборци)

  (Трагедия в 3 д. в стихове)

 • Приближени хоризонти

  (Стихотворения, прев. от рус., нем., ит. и фр. от К. Христов)

 • Слънчогледи. Самодивска китка. Intermezzo. Царски сонети. Втори сборник стихотворения.

  (1939 г.)

 • Тихи песни и легенди за живота и смъртта. Пръв сборник стихотворения

  (1939 г.)(Стихове)

 • Към Цариград. Песни. Кн. 1.

 • На нож! Нови песни и стихотворения

 • Боян магесникът

  (Истор. трагедия в 5 д. в стихове)

 • Старият воин

  (Пиеса в 3 д.)

 • Бурни години

  1916 г.

 • Избрани статии

 • Победни песни

  1916 г. (1940)

 • Огнен път

  (до 1917 г.)(Военни разкази)

 • Ръченица

  (1933)(Пиеса в 3 д.)

 • Охридска девойка

  (Драма в 3 д.)

 • Три дни с миноносец Дръзки

 • Разкази

  (Драма в 3 д.)

 • Иван Вазов

  (Кратък животопис)

 • Тъмни зори

  (Роман)

 • Празник в пламъци

  (Драматична поема)

 • Антология

  (2 доп. изд. 1944 г.)

 • Мечтатели

  (Роман на една лятна нощ)

 • Чеда на Балкана

  (Епическа поема)

 • Майстор и дявол. Сцени из живота на българите в началото на X столетие.

 • Вълнолом

  (Стихотворения)

 • Кротки и буйни луди

  (Разкази)

 • Гюргя. Либрето

 • Кой проваля българската драма?

 • Простори

 • Игра над бездни

  (Стихотворения)

 • Затрупана София. Спомени

 • Последни пожари

  (Стихотворения)

 • Избрани произведения

  (С предг. от В. Йосифов)

 • Избрани стихотворения

 • Българска реч. Избр. стихове

 • Избрани творби

 • Съчинения. В 5 т.

  (1966 – 1968 г.)(С предг. от Кр. Куюмджиев)

Кирил Христов


1875 - 1944 г.

Хей, пролет иде! Дигат се мъглите.
Къде ги вихри влачат, дявол знай.
Дерат се ризите на планините.
Хей, пролет иде в наший роден край!...


И плъпнат харамии... А гората
чернее още: ала кой ти хай!
Напред, предвестници на свободата -
хей, пролет иде в наший роден край!

Из „Хей, пролет иде!“

Кирил Генчев Христов е роден на 23 юни 1875 г. в Стара Загора, в семей-ството на търговец. Останал рано сирак, той е отгледан от своя вуйчо ген. Георги Абаджиев. Учи в родния си град и в други български градове, където е преместван гарнизонът на вуйчо му. През 1895 г. е изпратен със стипендия от Военното министерство в Морското училище в Триест. Научава добре италиански език, запознава се с творчеството на класическите и модерните италиански поети — Данте Алигиери, Джакомо Леопарди, Джозуе Кардучи, Л. Стакети, Габриеле Д’Анунцио. В периода 1897-1898 г. Кирил Христов живее в Неапол и Лайпциг. През 1900 г. е учител в Шумен, а през 1901 г. е преместен в София и командиро¬ван в библиотеката на Висшето училище (дн. Софийски университет). Заедно с Антон Страшимиров ре¬дактират списание „Наш живот“. През Бал¬канската, Междусъюзническата и Първата све¬товна войни той е военен кореспондент и редовен сътрудник на вестник „Военни известия“. През 1922 г. напуска доброволно България и се установява в Лайпциг като ръководител на Семинара по български език и литература при Лайпцигския университет, където функционира и известната Школа по славистика и българистика. По-късно се премества в Прага и организира свободни курсове по български език и литература в Пражкия университет и в Германския университет в чешката столица (1930). В България се завръща през 1938 г. заедно със съпругата си – видната чешка интелектуалка Ноеми Молнарова. През следващите години Кирил Христов се изявява и пред българската общественост като народен поет–своеобразен идеен колос, национален исполин и велик преобразовател, който втори след Вазов побива в темела на народната душа непоклатим стълб на българското модерно съзидание. Умира в София на 7 ноември 1944 г.

Веселин Симеонов Ханчев е роден на 4 април 1919 г. в Стара Загора, в една от най-известните и уважавани в града лекарски фамилии. Завършва гимназия в родния си град и през 1941 г. се дипломира в Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. В периода 1944-45 г. участва като кореспондент в заключителния етап на Втората световна война на страната на антихитлеристката коалиция. Професионалните му и творчески ангажименти го определят като литературен уредник във вестник „Литературен глас“ (1938 -1943), началник- отдел за литература и изкуство в Радио София (1945), драматург на Народната опера в София (1949-1951), на Сатиричния театър в София, редактор в списание „Пламък“ (1958) и в Българска кинематография; съветник по културните въ¬проси в българските посолства във Варшава (1963-1964) и в Париж (1965-1966). За първи път Веселин Ханчев печата свои стихове през 1934 г., едва петнадесетгодишен. Непосредствено след това сътрудничи на столичните вестници „Час“ и „Литературен глас“, а след средата на 40-те години на XX век – на почти всички литературни периодични издания в България. Първата му стихосбирка „Испания на кръст“, отпечатана в 1937 г. в София, е смел и единствен у нас поетикопацифистичен протест, макар и от позиците на абстрактния хуманизъм, срещу братоубийствената Гражданска война в Испания. Класическата изява на Ханчев като поет, обаче, е регистрирана в края на 40-те и началото на 50-те години на XX век. Етап в новото му творческо развитие са стихосбирките „Стихове в паласките“ (1954), „Лирика“(1960), „За да останеш“ (1965) – където през 60-те години ранната поезия на неовладяната патетика отстъпва пред вглъбения лирико-философски размисъл за същинските човешки стойности. Веселин Ханчев навлиза в дебрите на една нова естетика – естетиката на „философски преоценения реализъм“! Поразително звучи откровението му: „Израстнахме ние през нашето мащенско време“, което обобщава интелектуалния порив на цяло едно поколение! При Ханчев и в най-драматичните му стихотворения, обаче, като тези от цикъла „Жив съм“, не е нарушена хармонията и диалектическата връзка между разум и чувство – свидетелство за поетовата мъдрост и жизнелюбие. С най-силните си творби той продължава и обогатява в съвремеността лирическите традиции, завещани на българската поезия от Пейо Яворов и Димчо Дебелянов. Член е на Съюза на българските писатели, носител е на Орден „Кирил и Методий“ и две Димитровски награди (1959, 1962). Удостоен е със званията “Почетен гражданин на Стара Загора“ (1962) и „Заслужил деятел на културата“ (1963). Умира в София на 4 ноември 1966 г.

1886-1968

 • Песни и въздишки

 • Tрепети

  (Стихотворения)

 • Вечерни сенки

  (Стихотворения)

 • На кръстопът

  (Стихотворения)

 • Избрани стихотворения

  (С предг. от Ив. Вазов)

 • Самодивска китка

 • Стълпотворение (Богоборци)

  (Трагедия в 3 д. в стихове)

 • Приближени хоризонти

  (Стихотворения, прев. от рус., нем., ит. и фр. от К. Христов)

 • Слънчогледи. Самодивска китка. Intermezzo. Царски сонети. Втори сборник стихотворения.

  (1939 г.)

 • Тихи песни и легенди за живота и смъртта. Пръв сборник стихотворения

  (1939 г.)(Стихове)

 • Към Цариград. Песни. Кн. 1.

 • На нож! Нови песни и стихотворения

 • Боян магесникът

  (Истор. трагедия в 5 д. в стихове)

 • Старият воин

  (Пиеса в 3 д.)

 • Бурни години

  1916 г.

 • Избрани статии

 • Победни песни

  1916 г. (1940)

 • Огнен път

  (до 1917 г.)(Военни разкази)

 • Ръченица

  (1933)(Пиеса в 3 д.)

 • Охридска девойка

  (Драма в 3 д.)

 • Три дни с миноносец Дръзки

 • Разкази

  (Драма в 3 д.)

 • Иван Вазов

  (Кратък животопис)

 • Тъмни зори

  (Роман)

 • Празник в пламъци

  (Драматична поема)

 • Антология

  (2 доп. изд. 1944 г.)

 • Мечтатели

  (Роман на една лятна нощ)

 • Чеда на Балкана

  (Епическа поема)

 • Майстор и дявол. Сцени из живота на българите в началото на X столетие.

 • Вълнолом

  (Стихотворения)

 • Кротки и буйни луди

  (Разкази)

 • Гюргя. Либрето

 • Кой проваля българската драма?

 • Простори

 • Игра над бездни

  (Стихотворения)

 • Затрупана София. Спомени

 • Последни пожари

  (Стихотворения)

 • Избрани произведения

  (С предг. от В. Йосифов)

 • Избрани стихотворения

 • Българска реч. Избр. стихове

 • Избрани творби

 • Съчинения. В 5 т.

  (1966 – 1968 г.)(С предг. от Кр. Куюмджиев)

Снимки

Видео материали

Кирил Христов


1875 - 1944 г.

За да останеш, за да си потребен,
за да те има и след теб дори,
ти всяка вещ и образ покрай тебе
открий отново и пресътвори.
Пресътвори ги ти като лозата,
затворила пространствата в зърна,
като дървото в плод, като пчелата,
създала мед от пръст и светлина;
като жената стенеща, в която
по-траен образ дири любовта,
като земята, връщаща богато
и облаци, и птици, и листа...

Из „Посвещение“

Веселин Симеонов Ханчев е роден на 4 април 1919 г. в Стара Загора, в една от най-известните и уважавани в града лекарски фамилии. Завършва гимназия в родния си град и през 1941 г. се дипломира в Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. В периода 1944-45 г. участва като кореспондент в заключителния етап на Втората световна война на страната на антихитлеристката коалиция. Професионалните му и творчески ангажименти го определят като литературен уредник във вестник „Литературен глас“ (1938 -1943), началник- отдел за литература и изкуство в Радио София (1945), драматург на Народната опера в София (1949-1951), на Сатиричния театър в София, редактор в списание „Пламък“ (1958) и в Българска кинематография; съветник по културните въ¬проси в българските посолства във Варшава (1963-1964) и в Париж (1965-1966). За първи път Веселин Ханчев печата свои стихове през 1934 г., едва петнадесетгодишен. Непосредствено след това сътрудничи на столичните вестници „Час“ и „Литературен глас“, а след средата на 40-те години на XX век – на почти всички литературни периодични издания в България. Първата му стихосбирка „Испания на кръст“, отпечатана в 1937 г. в София, е смел и единствен у нас поетикопацифистичен протест, макар и от позиците на абстрактния хуманизъм, срещу братоубийствената Гражданска война в Испания. Класическата изява на Ханчев като поет, обаче, е регистрирана в края на 40-те и началото на 50-те години на XX век. Етап в новото му творческо развитие са стихосбирките „Стихове в паласките“ (1954), „Лирика“(1960), „За да останеш“ (1965) – където през 60-те години ранната поезия на неовладяната патетика отстъпва пред вглъбения лирико-философски размисъл за същинските човешки стойности. Веселин Ханчев навлиза в дебрите на една нова естетика – естетиката на „философски преоценения реализъм“! Поразително звучи откровението му: „Израстнахме ние през нашето мащенско време“, което обобщава интелектуалния порив на цяло едно поколение! При Ханчев и в най-драматичните му стихотворения, обаче, като тези от цикъла „Жив съм“, не е нарушена хармонията и диалектическата връзка между разум и чувство – свидетелство за поетовата мъдрост и жизнелюбие. С най-силните си творби той продължава и обогатява в съвремеността лирическите традиции, завещани на българската поезия от Пейо Яворов и Димчо Дебелянов. Член е на Съюза на българските писатели, носител е на Орден „Кирил и Методий“ и две Димитровски награди (1959, 1962). Удостоен е със званията “Почетен гражданин на Стара Загора“ (1962) и „Заслужил деятел на културата“ (1963). Умира в София на 4 ноември 1966 г.

1886-1968

 • Песни и въздишки

 • Tрепети

  (Стихотворения)

 • Вечерни сенки

  (Стихотворения)

 • На кръстопът

  (Стихотворения)

 • Избрани стихотворения

  (С предг. от Ив. Вазов)

 • Самодивска китка

 • Стълпотворение (Богоборци)

  (Трагедия в 3 д. в стихове)

 • Приближени хоризонти

  (Стихотворения, прев. от рус., нем., ит. и фр. от К. Христов)

 • Слънчогледи. Самодивска китка. Intermezzo. Царски сонети. Втори сборник стихотворения.

  (1939 г.)

 • Тихи песни и легенди за живота и смъртта. Пръв сборник стихотворения

  (1939 г.)(Стихове)

 • Към Цариград. Песни. Кн. 1.

 • На нож! Нови песни и стихотворения

 • Боян магесникът

  (Истор. трагедия в 5 д. в стихове)

 • Старият воин

  (Пиеса в 3 д.)

 • Бурни години

  1916 г.

 • Избрани статии

 • Победни песни

  1916 г. (1940)

 • Огнен път

  (до 1917 г.)(Военни разкази)

 • Ръченица

  (1933)(Пиеса в 3 д.)

 • Охридска девойка

  (Драма в 3 д.)

 • Три дни с миноносец Дръзки

 • Разкази

  (Драма в 3 д.)

 • Иван Вазов

  (Кратък животопис)

 • Тъмни зори

  (Роман)

 • Празник в пламъци

  (Драматична поема)

 • Антология

  (2 доп. изд. 1944 г.)

 • Мечтатели

  (Роман на една лятна нощ)

 • Чеда на Балкана

  (Епическа поема)

 • Майстор и дявол. Сцени из живота на българите в началото на X столетие.

 • Вълнолом

  (Стихотворения)

 • Кротки и буйни луди

  (Разкази)

 • Гюргя. Либрето

 • Кой проваля българската драма?

 • Простори

 • Игра над бездни

  (Стихотворения)

 • Затрупана София. Спомени

 • Последни пожари

  (Стихотворения)

 • Избрани произведения

  (С предг. от В. Йосифов)

 • Избрани стихотворения

 • Българска реч. Избр. стихове

 • Избрани творби

 • Съчинения. В 5 т.

  (1966 – 1968 г.)(С предг. от Кр. Куюмджиев)