Димитър Б. Митов


1898 - 1962 г.

Димитър Борисов Митов е роден на 8 март 1898 г. в Казанлък, където родителите му учителствуват. Баща му, брат на известните художници Антон и Георги Митови, е автор на учебници и ръководства по естествена история и биоло­гия. Димитър Б. Митов завършва прогимназия в Стара Загора, гимназия в София през 1918 г. и литература в Софийски университет „Св. Климент Охридски“ през 1923 г. Работи като сътрудник в Дирекцията по печата към Министерството на външните работи (1920 – 1921), от 1921 г. става редовен сътрудник на вестник „Развигор“, а по- късно – уредник и негов самостоятелен редактор. Димитър Митов е библиотекар  във Френския институт в София (1922 – 1929) и през 1925 г.  специализира в Париж история на френската и западноевропейска литература. Той е изявен преподавател  по френска и западноевропейска литература при Френския институт в София (1926 – 1941), представяйки в България и в чужбина авторитета на културния институт. От 1926 г. е редактор в Издателство „Иван  Г. Игнатов“, където ръководи библиотеката „Би­сери“ – знаменити романи от класическата и съвременната европейска литература. Същевременно той е редактор  на специализирани естетски издания, между които: вестник „Ли­тературни новини“ (1927 – 1928), библиотека „Из­брани съчинения на класически писатели“ (1928 – 1929), Книгоиздателство „Хемус“, редактира и  авторитетния вестник „Литературен глас“ (1928 – 1944), в който дебютират едни от най-талантливите български творци: Александър Геров, Валери Петров, Радой Ралин, Веселин Ханчев… Димитър Митов е член на редица международни хуманитарни организации, в които чрез литературата и новата естетика се защитава индивидуалната позиция на отделната личност.   Заедно с Антон Страшимиров и Асен Златаров е член на Комитета за защита на ев­реите от нацизма. Научно-педагогическата му дейност се определя от неговата дългогодишна катедра по история на театъра  в Държавната театрална школа, датираща от 1944 г. В периода от 1948 г. до 1961 г. той е професор по история на западноевропейската литература и ректор на НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“. Творческото дело на Д. Б. Митов е огромно и многопосочно – има всепризнати самостоятелни приноси в изучаването и преоткриването на френската, западноевропейската и българската литература, което осъществява чрез трудовете си в периода между двете световни войни. Димитър Митов е от малцината български литературоведи и театроведи, които от прогресивните позиции на европейската хуманитаристика още през 30-те години на XX век повеждат целенасочена борба за въвеждане на реализма в естетиката на европейската култура. Сериозен изследовател и учен, неговите книги, студии, портрети и очерци са написани с изключителна ерудиция и вещина. Истински шедьоври са публикациите му в списваните от него сборници и самостоятелни издания: „Изкуство и живот“ (1929), „Литературен глас“ (1931), „Духът на новия свят“ (1932), „История на западноевропейската литература“ в четири части, „Сто години български театър“ (1956), „Избрани съчинения“ на Антон Страшимиров, Людмил Стоянов, както и паметната книга за Александър Дзивгов… Духовната панорама, очертана от Димитър Б. Митов в културния свод на България, го представя и днес като културолог и издател, свързващ литературната класика със съвремието. Член е на Съюза на българските писатели. Умира в София на 30 юни 1962 г.  

1933-1973

 • Знамена

 • Писатели и книги. Т. I—III

  (1934 – 1937 г.)

 • Световни лица. Т. I

 • Белетристи

  (А. Страшимиров, Елин Пелин, Йордан Йовков)

 • Очерки и критики

 • История на западноевропейската литература. Ч. I—V<

  (1950—1953)

 • Анри Барбюс — смел борец за мир

 • Ромен Ролан

  (Живот и творчество)

 • От Виктор Юго до Андре Стил

  (Лит. очерци)

 • Борци за мир и демокрация

  (Очерци за писатели)

 • Антон Страшимиров

  (Лит,- крит. очерк)

 • Литература, театър, публицистика

 • Западноевропейската литература

  (1968, 1975, в съавт. с Ал. Пешев) От Великата – френска буржоазна революция до Парижката комуна)

 • Западноевропейската литература след Парижката комуна<

  (1976 г.)

Веселин Ханчев


1919 - 1966 г.

Димитър Борисов Митов е роден на 8 март 1898 г. в Казанлък, където родителите му учителствуват. Баща му, брат на известните художници Антон и Георги Митови, е автор на учебници и ръководства по естествена история и биоло­гия. Димитър Б. Митов завършва прогимназия в Стара Загора, гимназия в София през 1918 г. и литература в Софийски университет „Св. Климент Охридски“ през 1923 г. Работи като сътрудник в Дирекцията по печата към Министерството на външните работи (1920-1921), от 1921 г. става редовен сътрудник на вестник „Развигор“, а по- късно — уредник и негов самостоятелен редактор. Димитър Митов е библиотекар  във Френския институт в София (1922-1929) и през 1925 г.  специализира в Париж история на френската и западноевропейска литература. Той е изявен преподавател  по френска и западноевропейска литература при Френския институт в София (1926-1941), представяйки в България и в чужбина авторитета на културния институт. От 1926 г. е редактор в Издателство „Иван  Г. Игнатов“, където ръководи библиотеката „Би­сери“ — знаменити романи от класическата и съвременната европейска литература. Същевременно той е редактор  на специализирани естетски издания, между които: вестник „Ли­тературни новини“ (1927-1928), библиотека „Из­брани съчинения на класически писатели“ (1928—1929), Книгоиздателство „Хемус“, редактира и  авторитетния  вестник  „Литературен глас“ (1928-1944), в който дебютират едни от най-талантливите български творци: Александър Геров, Валери Петров, Радой Ралин, Веселин Ханчев… Димитър Митов е член на редица международни хуманитарни организации, в които чрез литературата и новата естетика се защитава индивидуалната позиция на отделната личност.   Заедно с Антон Страшимиров и Асен Златаров е член на Комитета за защита на ев­реите от нацизма. Научно-педагогическата му дейност се определя от неговата дългогодишна катедра по история на театъра  в Държавната театрална школа, датираща от 1944 г. В периода от 1948 г. до 1961 г. той е професор по история на западноевропейската литература и ректор на НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“. Творческото дело на Д. Б. Митов е огромно и многопосочно – има всепризнати самостоятелни приноси в изучаването и преоткриването на френската, западноевропейската и българската литература, което осъществява чрез трудовете си в периода между двете световни войни. Димитър Митов е от малцината български литературоведи и театроведи, които от прогресивните позиции на европейската хуманитаристика още през 30-те години на XX век повеждат целенасочена борба за въвеждане на реализма в естетиката на европейската култура.  Сериозен изследовател и учен, неговите книги, студии, портрети и очерци са написани с изключителна ерудиция и вещина. Истински шедьоври са публикациите му в списваните от него сборници и самостоятелни издания: „Изкуство и живот“ (1929), „Литературен глас“ (1931), „Духът на новия свят“ (1932), „История на западноевропейската литература“ в четири части, „Сто години български театър“ (1956), „Избрани съчинения“ на Антон Страшимиров, Людмил Стоянов, както и паметната книга за Александър Дзивгов… Духовната панорама, очертана от Димитър Б. Митов в културния свод на България, го представя и днес като културолог и издател, свързващ литературната класика със съвремието. Член е на Съюза на българските писатели. Умира в София на 30 юни 1962 г.  

Веселин Симеонов Ханчев е роден на 4 април 1919 г. в Стара Загора, в една от най-известните и уважавани в града лекарски фамилии. Завършва гимназия в родния си град и през 1941 г. се дипломира в Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. В периода 1944-45 г. участва като кореспондент в заключителния етап на Втората световна война на страната на антихитлеристката коалиция. Професионалните му и творчески ангажименти го определят като литературен уредник във вестник „Литературен глас“ (1938 -1943), началник- отдел за литература и изкуство в Радио София (1945), драматург на Народната опера в София (1949-1951), на Сатиричния театър в София, редактор в списание „Пламък“ (1958) и в Българска кинематография; съветник по културните въ¬проси в българските посолства във Варшава (1963-1964) и в Париж (1965-1966). За първи път Веселин Ханчев печата свои стихове през 1934 г., едва петнадесетгодишен. Непосредствено след това сътрудничи на столичните вестници „Час“ и „Литературен глас“, а след средата на 40-те години на XX век – на почти всички литературни периодични издания в България. Първата му стихосбирка „Испания на кръст“, отпечатана в 1937 г. в София, е смел и единствен у нас поетикопацифистичен протест, макар и от позиците на абстрактния хуманизъм, срещу братоубийствената Гражданска война в Испания. Класическата изява на Ханчев като поет, обаче, е регистрирана в края на 40-те и началото на 50-те години на XX век. Етап в новото му творческо развитие са стихосбирките „Стихове в паласките“ (1954), „Лирика“(1960), „За да останеш“ (1965) – където през 60-те години ранната поезия на неовладяната патетика отстъпва пред вглъбения лирико-философски размисъл за същинските човешки стойности. Веселин Ханчев навлиза в дебрите на една нова естетика – естетиката на „философски преоценения реализъм“! Поразително звучи откровението му: „Израстнахме ние през нашето мащенско време“, което обобщава интелектуалния порив на цяло едно поколение! При Ханчев и в най-драматичните му стихотворения, обаче, като тези от цикъла „Жив съм“, не е нарушена хармонията и диалектическата връзка между разум и чувство – свидетелство за поетовата мъдрост и жизнелюбие. С най-силните си творби той продължава и обогатява в съвремеността лирическите традиции, завещани на българската поезия от Пейо Яворов и Димчо Дебелянов. Член е на Съюза на българските писатели, носител е на Орден „Кирил и Методий“ и две Димитровски награди (1959, 1962). Удостоен е със званията “Почетен гражданин на Стара Загора“ (1962) и „Заслужил деятел на културата“ (1963). Умира в София на 4 ноември 1966 г.

1933-1973

 • Знамена

 • Писатели и книги. Т. I—III

  (1934 – 1937 г.)

 • Световни лица. Т. I

 • Белетристи

  (А. Страшимиров, Елин Пелин, Йордан Йовков)

 • Очерки и критики

 • История на западноевропейската литература. Ч. I—V<

  (1950—1953)

 • Анри Барбюс — смел борец за мир

 • Ромен Ролан

  (Живот и творчество)

 • От Виктор Юго до Андре Стил

  (Лит. очерци)

 • Борци за мир и демокрация

  (Очерци за писатели)

 • Антон Страшимиров

  (Лит,- крит. очерк)

 • Литература, театър, публицистика

 • Западноевропейската литература

  (1968, 1975, в съавт. с Ал. Пешев) От Великата – френска буржоазна революция до Парижката комуна)

 • Западноевропейската литература след Парижката комуна<

  (1976 г.)

Снимки

Видео материали

Димитър Б. Митов


1898 - 1962 г.

Димитър Борисов Митов е роден на 8 март 1898 г. в Казанлък, където родителите му учителствуват. Баща му, брат на известните художници Антон и Георги Митови, е автор на учебници и ръководства по естествена история и биоло­гия. Димитър Б. Митов завършва прогимназия в Стара Загора, гимназия в София през 1918 г. и литература в Софийски университет „Св. Климент Охридски“ през 1923 г. Работи като сътрудник в Дирекцията по печата към Министерството на външните работи (1920-1921), от 1921 г. става редовен сътрудник на вестник „Развигор“, а по- късно — уредник и негов самостоятелен редактор. Димитър Митов е библиотекар  във Френския институт в София (1922-1929) и през 1925 г.  специализира в Париж история на френската и западноевропейска литература. Той е изявен преподавател  по френска и западноевропейска литература при Френския институт в София (1926-1941), представяйки в България и в чужбина авторитета на културния институт. От 1926 г. е редактор в Издателство „Иван  Г. Игнатов“, където ръководи библиотеката „Би­сери“ — знаменити романи от класическата и съвременната европейска литература. Същевременно той е редактор  на специализирани естетски издания, между които: вестник „Ли­тературни новини“ (1927-1928), библиотека „Из­брани съчинения на класически писатели“ (1928—1929), Книгоиздателство „Хемус“, редактира и  авторитетния  вестник  „Литературен глас“ (1928-1944), в който дебютират едни от най-талантливите български творци: Александър Геров, Валери Петров, Радой Ралин, Веселин Ханчев… Димитър Митов е член на редица международни хуманитарни организации, в които чрез литературата и новата естетика се защитава индивидуалната позиция на отделната личност.   Заедно с Антон Страшимиров и Асен Златаров е член на Комитета за защита на ев­реите от нацизма. Научно-педагогическата му дейност се определя от неговата дългогодишна катедра по история на театъра  в Държавната театрална школа, датираща от 1944 г. В периода от 1948 г. до 1961 г. той е професор по история на западноевропейската литература и ректор на НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“. Творческото дело на Д. Б. Митов е огромно и многопосочно – има всепризнати самостоятелни приноси в изучаването и преоткриването на френската, западноевропейската и българската литература, което осъществява чрез трудовете си в периода между двете световни войни. Димитър Митов е от малцината български литературоведи и театроведи, които от прогресивните позиции на европейската хуманитаристика още през 30-те години на XX век повеждат целенасочена борба за въвеждане на реализма в естетиката на европейската култура.  Сериозен изследовател и учен, неговите книги, студии, портрети и очерци са написани с изключителна ерудиция и вещина. Истински шедьоври са публикациите му в списваните от него сборници и самостоятелни издания: „Изкуство и живот“ (1929), „Литературен глас“ (1931), „Духът на новия свят“ (1932), „История на западноевропейската литература“ в четири части, „Сто години български театър“ (1956), „Избрани съчинения“ на Антон Страшимиров, Людмил Стоянов, както и паметната книга за Александър Дзивгов… Духовната панорама, очертана от Димитър Б. Митов в културния свод на България, го представя и днес като културолог и издател, свързващ литературната класика със съвремието. Член е на Съюза на българските писатели. Умира в София на 30 юни 1962 г.  

1933-1973

 • Знамена

 • Писатели и книги. Т. I—III

  (1934 – 1937 г.)

 • Световни лица. Т. I

 • Белетристи

  (А. Страшимиров, Елин Пелин, Йордан Йовков)

 • Очерки и критики

 • История на западноевропейската литература. Ч. I—V<

  (1950—1953)

 • Анри Барбюс — смел борец за мир

 • Ромен Ролан

  (Живот и творчество)

 • От Виктор Юго до Андре Стил

  (Лит. очерци)

 • Борци за мир и демокрация

  (Очерци за писатели)

 • Антон Страшимиров

  (Лит,- крит. очерк)

 • Литература, театър, публицистика

 • Западноевропейската литература

  (1968, 1975, в съавт. с Ал. Пешев) От Великата – френска буржоазна революция до Парижката комуна)

 • Западноевропейската литература след Парижката комуна<

  (1976 г.)

Димитър Б. Митов


1898 - 1962 г.

Димитър Борисов Митов е роден на 8 март 1898 г. в Казанлък, където родителите му учителствуват. Баща му, брат на известните художници Антон и Георги Митови, е автор на учебници и ръководства по естествена история и биоло­гия. Димитър Б. Митов завършва прогимназия в Стара Загора, гимназия в София през 1918 г. и литература в Софийски университет „Св. Климент Охридски“ през 1923 г. Работи като сътрудник в Дирекцията по печата към Министерството на външните работи (1920-1921), от 1921 г. става редовен сътрудник на вестник „Развигор“, а по- късно — уредник и негов самостоятелен редактор. Димитър Митов е библиотекар  във Френския институт в София (1922-1929) и през 1925 г.  специализира в Париж история на френската и западноевропейска литература. Той е изявен преподавател  по френска и западноевропейска литература при Френския институт в София (1926-1941), представяйки в България и в чужбина авторитета на културния институт. От 1926 г. е редактор в Издателство „Иван  Г. Игнатов“, където ръководи библиотеката „Би­сери“ — знаменити романи от класическата и съвременната европейска литература. Същевременно той е редактор  на специализирани естетски издания, между които: вестник „Ли­тературни новини“ (1927-1928), библиотека „Из­брани съчинения на класически писатели“ (1928—1929), Книгоиздателство „Хемус“, редактира и  авторитетния  вестник  „Литературен глас“ (1928-1944), в който дебютират едни от най-талантливите български творци: Александър Геров, Валери Петров, Радой Ралин, Веселин Ханчев… Димитър Митов е член на редица международни хуманитарни организации, в които чрез литературата и новата естетика се защитава индивидуалната позиция на отделната личност.   Заедно с Антон Страшимиров и Асен Златаров е член на Комитета за защита на ев­реите от нацизма. Научно-педагогическата му дейност се определя от неговата дългогодишна катедра по история на театъра  в Държавната театрална школа, датираща от 1944 г. В периода от 1948 г. до 1961 г. той е професор по история на западноевропейската литература и ректор на НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“. Творческото дело на Д. Б. Митов е огромно и многопосочно – има всепризнати самостоятелни приноси в изучаването и преоткриването на френската, западноевропейската и българската литература, което осъществява чрез трудовете си в периода между двете световни войни. Димитър Митов е от малцината български литературоведи и театроведи, които от прогресивните позиции на европейската хуманитаристика още през 30-те години на XX век повеждат целенасочена борба за въвеждане на реализма в естетиката на европейската култура.  Сериозен изследовател и учен, неговите книги, студии, портрети и очерци са написани с изключителна ерудиция и вещина. Истински шедьоври са публикациите му в списваните от него сборници и самостоятелни издания: „Изкуство и живот“ (1929), „Литературен глас“ (1931), „Духът на новия свят“ (1932), „История на западноевропейската литература“ в четири части, „Сто години български театър“ (1956), „Избрани съчинения“ на Антон Страшимиров, Людмил Стоянов, както и паметната книга за Александър Дзивгов… Духовната панорама, очертана от Димитър Б. Митов в културния свод на България, го представя и днес като културолог и издател, свързващ литературната класика със съвремието. Член е на Съюза на българските писатели. Умира в София на 30 юни 1962 г.  

Биографията на автора

1958-1976

 

 • Сърце под ямурлука

  (Стихосбирка)

 • Селски песни

  (Стихосбирка)

 • Сто работни вола

  (Стихосбирка)

 • СТУДЕНА ЗЕМЯ

  (Пиеса в 5 д)

 • ЕСЕННА ТИШИНА

  (Стихове)

 • Сърце под ямурлука

  (Стихосбирка)

 • Селски песни

  (Стихосбирка)

 • Сто работни вола

  (Стихосбирка)

 • СТУДЕНА ЗЕМЯ

  (Пиеса в 5 д)

 • ЕСЕННА ТИШИНА

  (Стихове)