Георги Райчев


1882 - 1947 г.

Георги Михайлов Райчев е роден на 7 декември 1882 г. в с. Землен (Топрак Хисар), Старозагорско. Учи в гимназията в Стара За¬гора, а по-сетне е писар в родния си град (1906-1907). Заминава за София и работи в Трета мъжка гимназия (1908-1910 ) и деловодител в Четвърта мъж¬ка гимназия (1910-1919). От началото на 1919 г. е библиотекар в Министерството на финансите и в Народното събрание. През 1923-1924 г. е командирован в Мюнхен, където проучва финансови документи, свързани с икономическото развитие на България. Георги Райчев е работил като журналист и коректор в различни столични издания, бил е и читалищен инспек¬тор при Министерството на просве¬тата. Още в младежките си години пише стихове на любовни и социални теми, сътрудничи на вестник “Справедливост“, на списанията “Труд“ и „Развитие“. Дебютът му като белетрист е регистриран с разказа „Спътници“, обнародва през 1907 г. в сп.“Наш живот“ с псевдонима Г.М.Орлин. В София особено се сближава с писателите и поетите от новото литературно поколение – Димитър Подвързачов, Николай Лилиев, Димчо Дебелянов, Константин Константинов, Антон Страшимиров и Йордан Йовков. Връзката му с писателите-символисти помага той да разшири духовния си кръгозор, да приобщи интелекта си с новите атрактивни течения на европейската литература. Георги Райчев е един от най-противоречивите и разнолики български белетристи. В подчертано значимите си творби той остава верен на отзивчивата си натура, на вродената си чувствителност и ранимата си наблюдателност. Такива са разказите му „Мъничък свят“, „Грях“, „Лина“, „Карачакал“, „Смърт“, „Мерзавец“, както и драматичният му роман „Господинът с момичето“. Най-характерното за неговия творчески натюрел е близостта му със света на първичното, на примитивно-стихийното и висшите сфери на духа. Георги Райчев е класически представител на аналитичния психологизъм в българската белетристика. Член е на Съюза на българските писатели. Умира в София на 18 февруари 1947 г.

Петър Иванов


1847 - 1927 г.

Ах, другари, чуйте мене:
Може би за сетен път.
Другаря ви клетник стене,
че оставя бащин кът.

Без да има на гроба ми
някой да заплаче с глас.
Сбогом, братя, спомняйте си;
И за мене в този час.

Из „Затворник на заточение“

Петър Иванов Иванов  е роден в Стара Загора през 1847 г. Тук получава първо­началното си образование и като отличен ученик е изпратен в Белград, където завършва VI клас, а след това постъпва  в тамошната Духовна семинария (1864-1870). Воден от силни патриотични чувства   се включва във Втора българска легия в Белград. Завръщайки се в България започва като учител в родния си град (1871-1872), учителствува в Сливен (1872),   в Карнобат (1873 )  и отново в Стара Загора (1874-1875 ).  През 70-те години участва активно в работата на читалището в Стара Загора, като организира хор и оркестър, поставя първите театрални представления в града.  Младият интелигент Петър Иванов е един от най-дейните участници  в подготовката на Старозагорското въстание от 1875 г. и Априлското въстание през 1876 г.  Заради тази си дейност  е арестуван и съден от турските власти. Престоява в Старозагорския конак и Одринския затвор, но поради недостатъчни доказателства е освободен. Забранено му е да учителства в пределите на Турската империя и през 1876 г. Даскал Петър Иванов заминава за Цариград, където неговата съпруга е назначена за преподавателка в Българското училище  в Ортакьой. Руско-турската война от 1877/78 г. го заварва в Цариград. След дълго и опасно пътуване през Гърция, Сърбия и Румъния успява да се завърне в Стара Загора.  След Освобождението заема различни административни длъжности, а по-късно е назначен  за първия български търгов­ски консул  в град Серес. През 80-те години на XIX век Петър Иванов се включва активно в строителството на нова България. Бил е Областен управител  в Кюстендил, Видин, Шумен; Околийски управител в Пловдив и Казанлък;  Окръжен училищен инспектор в Стара Загора… От 1874 г. е дописен член на Българското книжовно дружество (дн. БАН), а от 1884 г. – негов  действителен член. През 60-те и 70-те години на XIX век Петър Иванов сътрудничи с дописки, статии и рецензии, със стихотворения и преводи на редица вестници и списания, между които: „Македония“, „Право“, „Шу-тош“, „Напредък“, „Зорница“, „Читалище“, „Училище“, „Ден“ и др. В публицистичните си произведения, още в предосвобожденската епоха, той ратува за прогресивна учебно-образователна система, изтъква необходимостта от обща българска граматика, от единен правопис. През 1875 г. в Цариград обнародва и първата си стихосбирка „Стихотворения“, превежда повестите „Ракийска чума“ от Х.Чоке (1873), разказа  „Сиромах Клавдий“ от Виктор Юго (1875), „Хигиена на българския народ“ от М. Йованович. Отпечатва етнографски, политически, географски, икономически и други оригинални студии в различни издания, като „Наука“, „Искра“, „Български преглед“, „Периодическо списание“, „Марица“, „Южна България“, „Илюстрация светлина“… Автор е на драмата „Апостоли за свободата“, показваща погрома на Старозагорското въстание от 1875 г. и на трагичните мемоари „Възпоменания от разбърканите времена“ за опожаряването и геноцида в Стара Загора от Сюлеймановите войски през юли 1877 г. В изстраданото  лирическо  творчество на Петър Иванов, както и в могъщата му обществена дейност като строител на нова България, се открояват спасително прозренията му от българското Възраждане до наши дни.    Умира в Стара Загора на 2 февруари 1927 г.   

1918 – 1974

 • Птици в нощта

  (1920 г.)

 • Лунни петна

 • Стихотворения

 • Избрани стихотворения

  (Избрани стихотворения с предговор от Г. Константинов)

 • Събрани съчинения в три тома

 • Стихотворения

  (Подбор и предговор от Г. Константинов)

 • Стихотворения