Георги Илиев


1881- 1961 г.

Георги Илиев (Георги Илиев Георгиев) е роден на 25 май 1881 г. в с. Тарфа, Чаталджанско. Две години учи в Духовната семинария в Цариград, чиито ректор е бъдещият първи Старозагорски митрополит Методий Кусев. Заради участието му в гражданско движение за легитимиране на българското население в този район на Отоманската държава, е арестуван, съден и лежи в затворите на Цариград (1902-1904) и Диарбекир (1904-1905). След освобождаването му, заедно със семейството си  се преселва в Стара Загора, където през 1908 г. звършва с отличие Старозагорската народна мъжка гимназия „Иван Минчов Вазов“. Направил особено впечатление на старозагорските първенци с будния си ум и ученолюбие (освен турски и гръцки език, още като ученик научава и немски), той е изпратен със стипендия в Германия, където през 1914 г. завършва инженерни науки в елитната Мюнхенска  политехника. Работи дълго време в Об­ластното инженерство в Стара Загора. Пър­вите си литературни работи публикува в сп. „Ново време“ (1906) и в хумористичните списания „Смях“ и „Българан“. Печата активно  във в. „Остен“ (1910), сп. „Хризан­теми“(1916-1918), в. „Литературни новини“ и др.  Редактор е на сп. „Гребец“, излизащо в Стара Загора в периода 1934-1941 г. Автор е на първите български научно-фантастични романи „О-Корс“ и „Теут се бунтува“,   наградени през 1934 г. от Министерството на народната просвета. С тях още в периода между двете световни войни той поставя значими морално-исторически и съдбовни цивилизационни проблеми – за същността на човешкото съществуване, за планетарното оцеляване на човека, за невъобразимите космически глъбини,   които обществата ще овладяват. Умира в Стара Загора на 18 май 1961 г.   

Петър Иванов


1847 - 1927 г.

Ах, другари, чуйте мене:
Може би за сетен път.
Другаря ви клетник стене,
че оставя бащин кът.

Без да има на гроба ми
някой да заплаче с глас.
Сбогом, братя, спомняйте си;
И за мене в този час.

Из „Затворник на заточение“

Петър Иванов Иванов  е роден в Стара Загора през 1847 г. Тук получава първо­началното си образование и като отличен ученик е изпратен в Белград, където завършва VI клас, а след това постъпва  в тамошната Духовна семинария (1864-1870). Воден от силни патриотични чувства   се включва във Втора българска легия в Белград. Завръщайки се в България започва като учител в родния си град (1871-1872), учителствува в Сливен (1872),   в Карнобат (1873 )  и отново в Стара Загора (1874-1875 ).  През 70-те години участва активно в работата на читалището в Стара Загора, като организира хор и оркестър, поставя първите театрални представления в града.  Младият интелигент Петър Иванов е един от най-дейните участници  в подготовката на Старозагорското въстание от 1875 г. и Априлското въстание през 1876 г.  Заради тази си дейност  е арестуван и съден от турските власти. Престоява в Старозагорския конак и Одринския затвор, но поради недостатъчни доказателства е освободен. Забранено му е да учителства в пределите на Турската империя и през 1876 г. Даскал Петър Иванов заминава за Цариград, където неговата съпруга е назначена за преподавателка в Българското училище  в Ортакьой. Руско-турската война от 1877/78 г. го заварва в Цариград. След дълго и опасно пътуване през Гърция, Сърбия и Румъния успява да се завърне в Стара Загора.  След Освобождението заема различни административни длъжности, а по-късно е назначен  за първия български търгов­ски консул  в град Серес. През 80-те години на XIX век Петър Иванов се включва активно в строителството на нова България. Бил е Областен управител  в Кюстендил, Видин, Шумен; Околийски управител в Пловдив и Казанлък;  Окръжен училищен инспектор в Стара Загора… От 1874 г. е дописен член на Българското книжовно дружество (дн. БАН), а от 1884 г. – негов  действителен член. През 60-те и 70-те години на XIX век Петър Иванов сътрудничи с дописки, статии и рецензии, със стихотворения и преводи на редица вестници и списания, между които: „Македония“, „Право“, „Шу-тош“, „Напредък“, „Зорница“, „Читалище“, „Училище“, „Ден“ и др. В публицистичните си произведения, още в предосвобожденската епоха, той ратува за прогресивна учебно-образователна система, изтъква необходимостта от обща българска граматика, от единен правопис. През 1875 г. в Цариград обнародва и първата си стихосбирка „Стихотворения“, превежда повестите „Ракийска чума“ от Х.Чоке (1873), разказа  „Сиромах Клавдий“ от Виктор Юго (1875), „Хигиена на българския народ“ от М. Йованович. Отпечатва етнографски, политически, географски, икономически и други оригинални студии в различни издания, като „Наука“, „Искра“, „Български преглед“, „Периодическо списание“, „Марица“, „Южна България“, „Илюстрация светлина“… Автор е на драмата „Апостоли за свободата“, показваща погрома на Старозагорското въстание от 1875 г. и на трагичните мемоари „Възпоменания от разбърканите времена“ за опожаряването и геноцида в Стара Загора от Сюлеймановите войски през юли 1877 г. В изстраданото  лирическо  творчество на Петър Иванов, както и в могъщата му обществена дейност като строител на нова България, се открояват спасително прозренията му от българското Възраждане до наши дни.    Умира в Стара Загора на 2 февруари 1927 г.   

1918 – 1974

 • Птици в нощта

  (1920 г.)

 • Лунни петна

 • Стихотворения

 • Избрани стихотворения

  (Избрани стихотворения с предговор от Г. Константинов)

 • Събрани съчинения в три тома

 • Стихотворения

  (Подбор и предговор от Г. Константинов)

 • Стихотворения