Откриването на Музей „Литературна Стара Загора“

Слово на директора на музея Иван МАТЕВ

Реплика без драма

Ето, Музей „Литературна Стара Загора“ отново се появи върху духовната карта на града ни. Душите на мъртвите (а и на живите) старозагорски писатели, вероятно, се успокоиха. Низвергнати от три печални десетилетия, те най-сетне намериха своя творчески дом – пристъпиха тихо и невидими в храма на литературния си подвиг.
Наистина, 28 календарни години бе колосално изпитание! И времево, и морално! И за „бездомните“ ни поети, и за обезсърчените им почитатели…Съдбата явно и тя се умори, и бе стоически омилостивена – отреди тази неправда да бъде поправена.
И спомням си сега прозрението на моя непрежалим приятел – големия италиански славист професор Рикардо Пикио, когото в Кирило-Методиевите дни на 1984 година доведох в Стара Загора и в същия този музей той записа на удивителния „българо-латински“ език: „Всички писатели и поети, родени в Стара Загора, са in mortabile ex oficio (посмъртно признати)!“
Дано бъдат признати по достойнство, макар и късните усилия на съвременните ни съграждани (и конкретно на грижовния кмет на Стара Загора г-н Живко Тодоров ) да се възстанови историческата, но и институционалната всебългарска позиция на „Литературна Стара Загора“.
Тук нека отдадем в пълнота и духовната си благодарност на моя предшественик – основателя на Музей „Литературна Стара Загора“ – литературния критик и неуморен събирач на артефакти и документи Стоян Стаев, отишъл си преди четвърт век с наранена душа от този свят, комуто това октомврийско тържество е исторически задължено…
Обобщавайки своеобразната си реплика, ще кажа за себе си, че моят късмет винаги /прекомерно/ закъснява – идва ми в тил! Или, както казват русите: „Пошол тилом сам собой!“ А нали, все пак, сме литературни дейци, още повече, че днес сме се събрали да възкресим или по-скоро да преоткрием в културната си летопис изстрадалия Литературен музей на Стара Загора… Та в случая – като поздрав към всички – ще повторя трансцедентната драстична препоръка на старозагорския поет и сърцевед Христо Кацаров, отправена към нас преди четири десетилетия чрез ръкописното му посвещение в една негова книга във фонда на „Литературна Стара Загора“.
Така върху титулната страница на своята есеистична повест „ Път до село“, на 27 август 1979, поетът Христо Кацаров, с треперещ от вълнение почерк, а той бе емоционален човек, е написал: „Дано Дом „Литературна Стара Загора“ да събере под своя покрив тези пръснати души – поетите!“
Присъединявам се с цялото си премаляло сърце към тези изповедни слова, съхранени от провидението сякаш тъкмо за днешния случай…

Честит духовен празник, уважаеми съграждани!

Автор на фото-документалния репортаж: Жейна Желева

График на събитието по часове

Среща с представители

10:30 - 12:30
Събитие към 1
12:30 - 13:00
Събитие към 2
13:45 - 16:00
Събитие към 3
Етикети:

Дата

25 окт. 2019
Expired!

Час

08:00 - 18:00

Цена

0 лв/билет

Място

Сградата на музея
Стара Загора
Категория
Иван МАТЕВ

Организатор

Иван МАТЕВ
bg_BGБългарски
bg_BGБългарски