Наскоро документалната книжовна колекция  на Музей „Литературна Стара Загора“ се обогати с нови ценни попълнения. Известният старозагорски букинист и приятел на музейното дело в „града на поетите“ инж. Щилиян Кунев, ни предостави дълго търсени от нас редки оригинални издания – малко известни за литературния издателски процес, но значими за библиографската сбирка на ръководения от мен Литературен музей.

Става въпрос за последователен тираж от осем броя на престижното периодично българско списание „Всеобщ преглед“ (януари – август, 1917 г.), излизало в София под редакцията на д-р Петко Теодоров в сътрудничество с Димитър Страшимиров, Стилиян Чилингиров и други видни културни и духовни личности на България. Между които срещаме имената на поетите – Иван Вазов, Кирил Христов и още редица старозагорци, строители на Словото в периода около Първата световна война (1914 – 1918) и сюблимното за нацията ни десетилетие след нея. Всъщност, съдържателната част на предложеното списание („Всеобщ преглед“) обема тематично следните  направления: Социология, история и култура; литература, изкуство, музика и архитектура; юриспруденция, финанси, и законодателство; както и значими библиографски структурни справочници.
 
              ⃰   ⃰   ⃰
Също така и уникалният за новата българска литература лирически сборник с творби на чешки поети – „Огледалата на Вълтава“, в превод на Кирил Христов от 30-те години на ХХ век, когато той все още пребивава в Прага. Забележително е, че посочената „Антология – чешки поети“ излиза под редакцията на видната изследователка д-р Цветана Врàнска и то две години след смъртта на преводача, а именно през 1946 г., което е особен белег за преклонението на д-р Врàнска пред гения на К. Христов. 

 

                ⃰   ⃰   ⃰

А и знаменателната и особено ценна с историко-документалната си, и етико-психологическа същност анкета на Стефан Каракостов – „Кирил Христов за себе си“, в която са изведени малко известни черти от личностния модел на големия български и европейски поет – действителен член на Асоциацията на европейските писатели. От друга гледна точка, историко-литературната анкета за живота и творчеството на поета Кирил Христов е още по-значима в оценъчния си аспект, защото тя обобщава житейския и духовно-естетически път на своя герой и то в един, бихме казали „финален“ период от земното му съществуване – завършена е през месец май 1943 г., само година и половина преди великият старозагорец  да склопи очи в Красно село… В този смисъл, не е случаен и фактът, че анкетата на Стефан Каракостов – „Кирил Христов за себе си“, е отпечатана още в същата година на приключването ѝ (1943) от реномираното софийско Книгоиздателство „Иван Коюмджиев“!

Това по същество е символичният Великденски духовен подарък за Музей „Литературна Стара Загора“  от Старозагорската община, спонсорирала книжовната откупка. 

 
Иван Матев
Директор на Музей
„Литературна Стара Загора“

  12 април 2024 г.
 

bg_BGБългарски
bg_BGБългарски