Словото – градивен елемент от естетическата мисъл 

 
На 3 април 2024 г. в представителното фоайе на Старозагорската регионална библиотека „Захарий Княжески“ се състоя общоградско тържество по повод 70-годишния юбилей на обичания от всички ни старозагорски библиотеков Дом на книгата.

 

Гости на форума бяха ръководители на Старозагорската област и Старозагорската община, представители на културните и творчески институции в града ни, уважаемата бивша многолетна ръководителка на библиотеката г-жа Денка Дунчева, а и многобройни почитатели на книгата от Старозагорския край.

Директорката на Библиотека „Захарий Княжески“ – г-жа Надежда Груева, сподели в хронологически план историческия и социалния възход на това духовно средище, като възлов елемент от формирането на българщината през предходното столетие и до наши дни. 

А в приветствието си към колектива на Старозагорската регионална библиотека, зам.-кметът на Община Стара Загора – г-жа Милена Желева, изтъкна значимата роля и приносите на традиционно утвърдилото се крупно библиотечно звено в културния живот на Стара Загора и страната.

Сред участващите в юбилея бяха литературния историк и критик г-н Иван Матев, директор на Музей „Литературна Стара Загора“, както и задочно представеният виден старобългарист и славист проф. д.ф.н. Димитър Кенанов – преподавал години наред във Вилнюския и Талинския университети и директор на Международния научноизследователски център „Търновска книжовна школа“ при Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“.

 

Предлагаме Ви документално и техните поздравителни слова, прочетени от г-н Иван Матев на Юбилейното тържество.

До
Г-жа Надежда Груева
Директор на РБ „Захарий Княжески“

Почитаема г-жо Груева!

         По повод знаменателния 70-годишен юбилей на ръководената от Вас духовна институция, която в течение на десетилетия съгражда културния облик на Стара Загора, приемете лично от мен – като старозагорец и творец, оглавяващ Литературния музей на града ни, най-искрени и преизпълнени с преклонение поздрави и благопожелания за устойчивост и непрестанна активност в бъдещото Ви книжовно поприще – и възмогването на Словото като градивен елемент от естетическото мислене на съвременниците.

Вие с достойнство защитавате името на Вашия духовен патрон – възрожденският строител на българската нация Захарий Княжески, върху чието просветителско дело и непреходни идеи на велик книжовник се крепи в голяма степен и днешния бележит културен облик на Стара Загора.

Бъдете благословени – Вие и Вашия духовно озарен колектив, ныне и присно и во веки веков…

Иван Матев
Директор на Музей
„Литературна Стара Загора“

3 април 2024 г.
Стара Загора                     

                        
 
                                                                                                                                                                  ДО ДИРЕКТОРА

НА РЕГИОНАЛНА
БИБЛИОТЕКА
„ЗАХАРИЙ КНЯЖЕСКИ“
ГРАД СТАРА ЗАГОРА
Г-ЖА НАДЕЖДА ГРУЕВА

 

Уважаема госпожо Груева,

                  Регионална библиотека „Захарий Княжески“ – Стара Загора с целокупната си многолетна дейност заема достойно място на значително национално книжовно средище, следвайки примера на видния книголюбец и възрожденски деятел Захарий Княжески.

 

Имам честта да Ви поздравя със 70-годишния юбилей на ръководения от Вас библиотеков Дом на книгата  и да пожелая през идващите години все така усърдно да събирате  и предлагате за четене плодовете на високите български и световни духовни постижения в областта на литературата, изкуството и науката.

 

С почит: проф. дфн Димитър В. Кенанов

Велико Търново,
3 април 2024 година

Собств. инф.: Музей „Литературна Стара Загора“

bg_BGБългарски
bg_BGБългарски