„Перо от лед“
Зимен ученически литературен конкурс – Община Стара Загора, 2023 / 2024
 

Организатори:
      •  Община Стара Загора
      •  Музей „Литературна Стара Загора“

Стара Загора е град с дълбоки литературни традиции, а под емблематичните му екзотични липи са се формирали духовно писатели като Даскал Петър Иванов, Георги Бакалов, Кирил Христов, Георги Илиев, Димитър Подвързачов, Георги Райчев, Николай Лилиев, Иван Хаджихристов, Гео Милев, Иван Мирчев, Веселин Ханчев… Културните пластове, изградени от предишните поколения писатели и поети, фиксират града ни като един от най-важните центрове на духовния, културен и литературен живот на България.

Целите на конкурса са: подрастващите поколения, чрез литературно творчество, да се докоснат до духовните измерения на зимните празници; да преоткрият естествените човешки добродетели в доминираната от технологии съвременна среда; да се провокира интерес към българската митология и фолклорна обредност, особено към зимните празници и свързаните с тях вярвания; да се даде възможност за литературна изява и подкрепа на млади автори в ученическа възраст; да се насърчат творческите пориви на мислещите деца; датата, на награждаване на участниците – 18 януари (Атанасовден), е свързана със Свети Атанасий Велики, който според народните поверия е господар на зимата, снеговете и ледовете, счита се, че от този ден зимата си отива и идва лятото;

Конкурсът включва три възрастови категории:

 •  „Искри от бъдника“ за ученици II – IV клас
 •  „Заскрежени липи” за ученици V – VII клас
 •  „Перо от лед“ за ученици VIII – XII клас

Регламент

   1. В конкурса могат да участват ученици от II до XII клас, записани в училища, намиращи се на територията на Област Стара Загора.
   2. Приемат се конкурсни творби в две категории поезия и проза.
   3. В категорията поезия, жанр –стихотворение.
   4. В категорията проза, жанровете: кратък разказ, приказка, есе.
   5. Всеки ученик може да участва с до две непубликувани произведения в една категория. При участие в повече от една категория, се приема само по едно непубликувано произведение.
   6. Ще бъдат допускани до участие само творби на български език.
   7. Краен срок за участие 31 декември 2023 година.

Технически изисквания:

   1. Обем – до 3 страници (А 4, шрифт – Times New Roman 14, 30 реда, 60 знака, междуредие 1,5).
   2. Текстовете се приемат в електронен вариант на email: contact@literature-museum.bg и на място, в   сградата на Музей „Литературна Стара Загора“ в запечатани бели пликове.
   3. Изпратените творби трябва да са придружени с коректно попълнен формуляр за участие.
   4. Творбите ще бъдат оценявани от тричленно жури в състав: Виолета Бончева, Мария Сидерова и.
   5. Творбите трябва да бъдат подадени според условията на регламента – брой творби и спазен краен срок.

Общи условия

   1. Участието в конкурса автоматично предоставя авторските права върху всяка творба на организаторите.
   2. Творбите в конкурса няма да бъдат връщани и ще бъдат използвани за интернет страници, плакати и други публикации. Няма да бъдат допуснати до оценяване творби, за които не е получено изричното съгласие на автора, творбите му да бъдат използвани за целите на конкурса.
   3. С явяването за получаване на награда, участниците и техните родители, се съгласяват да бъдат заснемани и материалът да бъде излъчван (публикуван) в публичното пространство.
   4. Организаторите на конкурса не носят отговорност, ако въпреки надлежната проверка се установи, че участник/ци в конкурса са изпратили творби, които са отпечатвани (публикувани) в печатни или интернет издания към момента на обявяването на конкурса и/или с които са участвали в други подобни конкурси. В тези случаи отговорността за нарушаването на регламента на конкурса е изцяло за участника, който го е допуснал, като при установяване на подобно обстоятелство след награждаването на такъв участник Организаторите имат право да изискат връщане на връчената награда.
   5. Организаторите на конкурса не носят отговорност за злоупотреби на лица към трети лица с използване/попълване на техни данни.
   6. Организаторите на конкурса не носят отговорност за погрешни или непълни данни за контакт на участниците в конкурса.
   7. Творби, които не отговарят на условията от регламента, няма да участват в класирането.

Награди

   1. Всички участници ще получат диплом за участие.
   2. Наградите включват: грамота, публикуване на отличените творби на официалната страница на Музей „Литературна Стара Загора“ и предметни награди.
   3. Във всяка възрастова група ще има награди за I-во, II-ро и III-то място, за всяка от трите категории – поезия, разказ (приказка) и есе.
   4. Победителите от конкурса ще бъдат обявени на фейсбук страницата и на официалната страница на Музей „Литературна Стара Загора“.
   5. Получаването на наградите се извършва лично или чрез упълномощен представител на участника.
   6. Музей „Литературна Стара Загора“ не носи отговорност за непотърсени награди в срок до 6 месеца от приключването на конкурса.
   7. Победителите от конкурса ще бъдат наградени на 18 януари (Атанасовден) 2024 година, на специална церемония.

Перо от лед. Зимен ученически литературен конкурс

ФОРМУЛЯР ЗА УЧАСТИЕ

bg_BGБългарски
bg_BGБългарски