IN MEMORIAM

 

Проф. Светлозар Игов

 

(30 януари 1945 – 28 септември 2023)

 
 
 
На 28 септември 2023 година завинаги ни напусна видния литературен историк и критик професор Светлозар Атанасов Игов.

Проф. Игов бе задълбочен и оригинален изследовател на българската и славянските литератури, чиито върхови явления той преоткриваше в историческо-съпоставителен план. Приносите му в областта на сравнително-историческото и славистичното литературознание, поетиката на романа, жанровите особености на литературния процес и поливалентността на критико-оценъчното мислене, формираха едно ново, самостоятелно Светлозар-Игово направление в общото съвременно изкуствознание на България.

Светлозар Игов бе сърдечен приятел на старозагорските творци, горещ почитател и популяризатор на културното наследство на Старозагорския край.

 

Поклон пред светлата му народолюбива памет.

 

 

 

 

29.09.2023 г.

Музей „Литературна Стара Загора“

Онлайн билети


This will close in 0 seconds

bg_BGБългарски
bg_BGБългарски